Nya e-handelslagar på plats – nu blir det lättare att ångra köpet

Började gälla den 1 maj.

Tydligare fördelning av ansvar vid e-handelstransporter och mer tillgänglig information för konsumenter som vill ångra ett köp. Det är några av nyheterna i de nya handelslagar som började gälla den 1 maj i år.

Då genomfördes ändringar i konsumentköpslagen, avtalsvillkorslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen efter att EU-kommissionen hade haft synpunkter på hur Sverige hade infört ett direktiv om konsumenträttigheter som började gälla 2011.

Annons

Nu har det bland annat klarlagts att e-handlaren ansvarar för varan tills dess att den når konsumenten när det är e-handlaren som har tillhandahållit leverantören. I de fall konsumenten av någon anledning själv har anlitat en leverantör för att transportera varan får hon eller han själv stå för ansvaret.

Ja, det är egentligen mer ett förtydligande. Det har gällt även innan eftersom det handlar om EU-lagstiftning men det som sker nu är ändå en viss förbättring för konsumentens del, säger Johan Westergren, vägledare på Konsumentverket, till Ehandel.

"Däck ska ingå om man köper en cykel"

En annan nyhet är att avtalsvillkorslagen har uppdaterats med ett tydligt förbud mot att “gömma” delar av priset. Det är inte okej att sälja en cykel för 1000 kronor och sedan ha med i ett villkor på något mer eller mindre dolt ställe att köparen måste betala ytterligare 200 kronor för däcken, exemplifierar Johan Westergren.

Man ska som konsument kunna förutsätta att däck ingår om man köper en cykel, konstaterar han.

De avtal som innehåller dolda priser blir per automatik ogiltiga om konsumenten inte uttryckligen har godkänt villkoret. Konsumenter som betalat för varor i enlighet med ett otillåtet villkor får rätt att få sina pengar tillbaka.

Även biten om avtal är egentligen ett förtydligande av lagstiftning som i praktiken redan gällt. Det som däremot är helt nytt sedan den 1 maj är att e-handlare, enligt den uppdaterade distansavtalslagen, måste ge sina kunder en ångerblankett.

Det är inte längre tillräckligt att företaget berättar var ångerblanketten finns eller hur man kan ta del av den, nu måste man aktivt ge den till konsumenten.

"Ingen förvirring hittills"

Exakt hur blanketten ska överlämnas beror lite på hur avtalet har ingåtts, till exempel om det handlar om köp över telefon eller en e-handlad order. Johan Westergrens förslag är att man som e-handlare skickar med ångerblanketten i paketet eller som en pdf-fil med orderbekräftelsen.

Annons

Har det hunnit uppstå någon förvirring gällande de här reglerna?

Just de här förändringarna är ju rätt nya och jag tycker inte att jag har märkt av någon förvirring hittills. Men vi får se hur det utvecklar sig.

Det finns dock en hel del fall där det har varit oklart för de inblandade parterna vad som egentligen gäller i samband med att ett köp har gjorts, menar Johan Westergren.

Det här med vilken information man ska ge när köpet sker på distans, där händer det inte sällan att företag har missat vad som gäller, till exempel gällande att man måste upplysa om ångerrätten på 14 dagar. Det som händer om man som konsument inte har fått fullständig information om ångerrätten är att man får en förlängd ångerrätt till upp till ett år, som börjar gälla från det att man har fått tillgång till fullständig info. Så det är bra att ha koll på.

Annons