Nya rådet till handeln: Så många personer ska max vara i lokalen

"Överväg att dela in i zoner".

"Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma". Så lät det från regeringen i samband med pressträffen om nya coronarestriktioner som ägde rum nu i fredags. Alla butiker måste alltså sätta ett tak för hur många som får vistas i butiken samtidigt, men det är upp till varje butik att bestämma vad som är en rimlig nivå.

Något som kan vara en svår uppgift? Det tycker av allt att döma branschorganisationen Fastighetsägarna, som nu har tagit ett eget initiativ på området. Organisationen har helt enkelt tagit fram en rekommendation för hur köpcentrum bör agera i frågan om maxtak.

Annons

Fastighetsbranschen har under hela coronapandemin vidtagit många åtgärder för att minska trängsel och smittspridning, som tydlig information om besöksflöden, påminnelser om att hålla avstånd, distansvärdar och erbjudande om hemleverans. Vi ser att åtgärderna haft effekt och att antalet besökare till köpcentrum minskat kraftigt den senaste tiden, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Vi befinner oss i ett allvarligt läge och det viktigt att vi alla bidrar till att minska smittspridningen ytterligare. Därför har vi tagit fram en rekommendation kring hur ett maxtak för antalet besökare kan införas och vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att minska trängsel, fortsätter han.

Uppmanar till beredskap

Fastighetsägarnas uppfattning är att en besöksgräns på ett köpcentrum ska se ut på följande sätt:

I allmänhet bör maxtaket utgå från 1 person per 10-20 kvadratmeter tillgänglig yta (butiksytor, allmänna ytor, restaurangytor). Överväg om det är lämpligt att dela in köpcentrumet i zoner utifrån dess förutsättningar och sätta ett besöksantal utifrån faktisk kvadratmeteryta i respektive zon, skriver organisationen.

Man rekommenderar också sina medlemmar att använda besöksräknare för att ha koll på hur många som befinner sig i lokalen samt att "ha en beredskap för att vidta åtgärder om antalet besökare närmar sig maxtaket" och att förebygga trängsel på platser där många människor samlas.

Fastighetsägarna lyfter också fram vikten av samarbete för att hålla smittspridningen nere.

Samverka med butiksinnehavare för att förebygga trängselsituationer utanför butikslokaler. Tänk på att butiksinnehavarna själva ansvarar för att avgöra maximalt antal besökare i respektive butikslokal.

LÄS ÄVEN: Parternas bråk om de sänkta butikshyrorna: "Tålamodet tryter"

Annons

Annons