Nya tuffa EU-lagen – så måste e-handlarna agera nu: ”Barriärer”

"Faktiskt förvånande".

Den 28 juni 2025, alltså nästa år, är det slutdatum för när företag med fler än tio anställda måste ha anpassat digitala verksamheter.

E-handel, banktjänster, transporttjänster omfattas, enligt det europeiska tillgänglighetsdirektivet (EAA). Det införs med hänsyn till användare med funktionsnedsättning, fysisk eller neuropsykiatrisk. Och om tillgänglighetskraven inte uppfylls i linje med direktivet riskerar företag böter.

Annons

Som lägst kan böterna landa på 10 000 kronor och som mest på 10 miljoner kronor. Tidsfristen för att betala böterna uppgår till 30 dagar. Därför är det rätt bråttom med att anpassa sin sajt.

Byggda på gamla system

Samuel Bergström, tillgänglighetsexpert på it-konsultbolaget Tretton37, säger till Ehandel att majoriteten av svenska företag som berörs av direktivet har ett stort jobb framför sig.

Många webbtjänster är byggda på gamla system och det finns en stor teknisk skuld att ta hänsyn till. Det är svårt att bara ”applicera” tillgänglighet ovanpå den befintliga strukturen, utan mycket måste göras om från grunden. Ett år är kort om tid, säger Samuel Bergström till Ehandel och fortsätter:

Det är inget märkvärdigt med att göra saker tillgängliga. Jag tycker faktiskt det är förvånande att det har tagit så här lång tid innan företag nu tvingas att inte diskriminera kunder med funktionshinder.

Tydliga beslut

Det är viktigt att börja i tid. De flesta företag har aldrig prioriterat tillgänglighet. Att konvertera befintliga tjänster och innehåll innebär för många ett stort arbete, enligt Samuel Bergström.

Det är också viktigt att fatta tydliga beslut. Företaget måste ta ett beslut som tydligt kommunicerar tillgänglighet som krav och förväntning. Ta hjälp av juridisk expertis internt eller externt för att förstå hur de nya lagarna gäller dig, råder han och tillägger:

Gör sedan en person ansvarig för tillgänglighet på företaget. Någon behöver samordna insatserna och stå till svars för tillgängligheten.

Diskriminerande

Han tycker också att man ska göra en nulägesanalys. Hur pass tillgänglig är din verksamhet idag? Det är en viktig fråga att ställa sig. Och ta gärna hjälp av automatiserade tester. Checklistor eller experter som genomför en revision är också att rekommendera, råder Samuel Bergström.

Annons

Tänk dig en butik med skylten "personer i rullstol är inte välkomna". Det är verkligheten för många funktionshindrade på nätet. De är helt enkelt utestängda från många företag och tjänster.

Det krävs mellan 100 och 1000 timmar att nå tillgänglighet. Så se till att du avsätter tillräckligt med tid och resurser baserat på din nuvarande situation, enligt Bergström.

Tydlig riktning

Se också till att relevanta personer i organisationen, såsom utvecklare, designers, produktchefer, innehållsskapare och kundtjänst-representanter, har tillgång till utbildningsmaterial om tillgänglighet.

Börja med de mest kritiska delarna sedan och öka långsamt din täckning, råder Samuel Bergström. Men kom ihåg att löpande dokumentera arbetet.

Det bästa sättet att skapa tillgänglighet är att ledningen kommunicerar det som en förväntning. Om ledningen sätter ut en tydlig riktning, så följer resten av organisationen efter, säger Samuel. Bergström och fortsätter:

Genom att skapa tillgängliga tjänster beräknas företag kunna öka sin "serviceable obtainable market" med mellan 16 och 36 procent, samtidigt som det förbättrar SEO. Men främsta anledningen är naturligtvis att det är rätt sak att göra.

Ta bort barriärer

Även kundtjänst, fulfilment och andra stödtjänster måste vara tillgängliga. Efterlevnadsstatus ska dessutom dokumenteras och uppdateras regelbundet. Och avvikelserapporteringen måste göras tillgänglig för alla användare.

Tänk på användaren. Tillgänglighet handlar om att ta bort barriärer och låta så många som möjligt använda en tjänst. Det handlar egentligen inte om lagar och checklistor, utan om människors grundläggande rätt att använda en tjänst, avslutar Samuel Bergström.

Annons