Odd Molly fortsätter att sjunka – ”bedöms avta framåt”

"Fler pusselbitar ska på plats".

Sedan början av 2018 har Odd Molly endast rapporterat sjunkande siffror. Totalt föll omsättningen 20 procent under helåret och rörelseresultatet, som tidigare redan låg på minus, rasade med ytterligare 56 miljoner.

Men i juni i år började företaget se en glimt av ljuset i den mörka tunneln. Odd Molly meddelade att de åtgärder som företaget tog till, för att försöka vända den negativa trenden, började visa resultat.

Annons

De förändringar vi genomför vad avser varumärkesarbete och e-handelsstrategi genererar ökat engagemang från våra besökare.

Det är för tidigt att tala om ett tydligt trendbrott, men de signaler vi ser är positiva vad gäller vår egen onlineförsäljning, sa Jennie Högstedt Björk, vd på Odd Molly.

LÄS ÄVEN: Odd Mollys nya strategi ger resultat: ”Ser tydliga bevis”

I samband med de positiva nyheterna berättade företaget även att de hade genomfört en nyemission som tillförde bolaget 25 miljoner kronor. Pengarna skulle användas till att fortsätta driva de åtgärder som ska stärka varumärket, utveckla online-försäljningen och minska driftskostnaderna.

"Är på rätt väg"

Men när Odd Mollys Q2- och halvårsrapport redovisas idag kan vi se att siffrorna har fortsatt att sjunka.

Under andra kvartalet, 1 april till 30 juni, minskade försäljningen med 18 procent och landade på 62,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet sjönk till minus 17,9 miljoner kronor, jämfört med minus 11,9 samma kvartal 2018.

Odd Mollys strategiska fokus att öka onlineförsäljningen och stärka den internationella plattformen börjar visa resultat. Vi driver en alltmer effektiv webbshop med ökad omsättning i kvartalet och förbättrad lönsamhet, skriver Jennie Högstedt Björk i rapporten.

Den totala omsättningen för första halvåret 2019 summerades till 149 miljoner kronor, vilket är en minskning med cirka 33 miljoner jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet följde också samma spår och föll från minus 18 miljoner kronor i fjol, till minus 35,5 miljoner i år.

Annons

Medan detaljhandelsverksamheten förbättrade lönsamheten fortsatte grossistverksamheten försämras till följd av lägre försäljning och en fortsatt negativ påverkan från utförsäljning av äldre säsonger i lager. Vi har under det första halvåret prioriterat att kraftigt reducera det varulager vi byggde upp under 2018 i ljuset av avmattningen i försäljningen. Efter detta har vi ett betydligt mer kurant varulager och den negativa effekten på lönsamheten bedöms avta framåt.

Trots att Odd Molly inte har lyckats redovisa några stigande siffror än, är vd:n trots allt fortsatt optimistisk.

Sammanfattningsvis ser vi en del positiva indikationer även om den omfattande omställning vi genomför kommer att ta tid och åtgärderna initialt belastat resultatet negativt. Den egna detaljhandelsverksamheten börjar visa förbättring, där vi trots lägre försäljning från butiksstängningar ökar resultatet – en effekt av åtgärdsprogrammet och en mer effektiv drift av vår egen webbshop.

Fler pusselbitar ska på plats innan koncernen kan notera en kännbar vändning, men vi ser tydliga bevis på att vi är på rätt väg.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!