Ökad lönsamhet genom automatisering

Att många inom branschen idag sliter med att nå ökad lönsamhet är ingen hemlighet. Detta i en tid där konsumenternas krav och förväntningar ständigt blir större. Lägg till dagens globala utmaningar inom tillverkning och logistik, kundernas snabbt föränderliga köpbeteenden, sociala mediers påverkan och inte minst fokus på hållbarhet.  

För att vinna och behålla sina kunder märker vi att ehandlare dras med allt lägre marginaler då man söker vinna kampen om kunderna med hjälp av lägsta pris, utökat sortiment, större lager, snabbare leveranser och bästa service. Hur ska man då samtidigt kunna öka lönsamheten?

Lageroptimering

Genom att digitalisera och effektivisera processerna inom lager och inköp underlättas möjligheten att minska uppbundet kapital. Digitala verktyg hjälper verksamheten att jobba mer dynamiskt med en uppdaterad sortimentstrategi. En annan fördel är den ökade kontrollen över trender och förändringar under en produkts hela livscykel. På så sätt kan man justera till optimala lagernivåer, utan att tumma på tillgänglighet av de produkter som kunderna allra helst vill ha.

”Hur ser vi till att ha rätt produkt på rätt plats vid rätt tillfälle?” 

Effektivisering

Ett annat exempel är tid. Hur prioriteras tiden idag? Hur mycket manuellt arbete krävs för att räkna ut vad som kommer ske framåt? Hur ser kommande vecka, månad, kvartal och till och med år ut? Med den digitala utvecklingen kan man nu ligga steget före och fatta beslut med faktabaserade prognoser för kommande perioder som underlag. 

Automatisering

Varje inköpsbeslut bör optimeras för att minimera fraktkostnader, maximera rabattmöjligheter och låsa upp strategiska volymrabatter. Samtidigt har man lagerkostnader i form av hantering, lager och kapitalbindning, så man kan inte bara köpa in stora volymer hur som helst. Att optimera den här processen manuellt kan ofta vara ineffektivt och svåröverblickat när stora mängder artiklar ska hanteras, men med rätt verktyg kan det här vara nyckeln till ökad lönsamhet. Genom att automatisera den här delen skapas optimala ordernivåer för varje artikel inom ditt sortiment, för att automatiskt anpassa utbudet till framtida efterfrågan.

Ehsan Ghaffari – CTO & COO på Parfym.se 

Vi valde Slimstocks lösning för öka vår lönsamhet genom förbättrad produktivitet, optimerad lagerhållning och bättre produkttillgänglighet för våra kunder.

Med stödet från Slim4 slipper vi tidskrävande och manuella aktiviteter för att övervaka, mäta och styra vår värdekedja. Tack vare Slim4s kraftfulla och kompletta lösning har vi automatiserat majoriteten av det operativa arbetet. Detta gör att vi kan fokusera mer på systemgenererade avvikelserapporter för den dagliga exekvering och det strategiska medel och långtidsplaneringen

Slimstocks svenska organisation växer så det knakar! Globalt har Bolaget funnits i 30år och med 1300 kunder i ryggen har vi erfarenhet och förståelse för hur våra kunders verksamheter fungerar.

Mikael Wiklund – Senior Commercial Director, Slimstock Sverige 

”Vi är ett kompetensbolag som utvecklar en mjukvara för att hjälpa våra kunder nå en högre lönsamhet och få ett mer effektiviserat arbete för lager och inköp. ”

Mikael Wiklund 

m.wiklund@slimstock.com