Ökade intäkter för betalbolaget – men förlusten skenar: ”Ny kultur”

"Tagit 28 miljoner kronor i kostnader".

Hur går det för Qliro? Det vet vi nu. I fjärde kvartalet ökade intäkterna med 6 procent till 110,8 miljoner kronor (104,8).

Rörelseresultatet var däremot en dyster historia. Förlusten ökade till -46,1 miljoner kronor, från -18,4 miljoner året innan. I år är dock målet att prestera svarta siffror, enligt vd:n Christoffer Rutgersson.

Annons

Under kvartalet har vi fortsatt leverera på transformationen av Qliro, där vi tagit 28 miljoner kronor i kostnader inom ramen för vårt lönsamhetsprogram. Vi har fortsatt att ta stora steg i vår digitalisering och effektivisering av verksamheten vilket gör mig komfortabel i ambitionen att Qliro ska vara lönsamt för helåret 2023, kommenterar han.

Kompenserat för vikande volymer

Han lyfter även fram utmaningar. Förra året minskade e-handelsvolymer i hela Sverige med 9 procent, jämfört med 2021.

Trots detta växer vi intäkterna med 6 procent i kvartalet och 8 procent under helåret tack vare vår bredd i erbjudandet inom payment solutions där antalet delbetalningskonton vuxit stadigt under året såväl som i det fjärde kvartalet vilket har kompenserat för de vikande fakturavolymerna.

Julförsäljningen 2022 uppges också ha varit en framgång, utan några tekniska störningar.

Det fjärde kvartalet påverkades också av hög kampanjaktivitet med ”köp nu, betala senare”-kampanjer som bidrog till en hög andel av kassan hos flera av våra ledande handlare.

Många nya roller

Det har också skett stora personalförändringar inom bolaget.

Vi planerar att ytterligare förstärka teamet under våren 2023. Vi kan även konstatera att 70 procent av alla ledare inom Qliro har nya befattningar, vilket tydligt visar vår ambition att bygga en ny kultur för att realisera vår vision och strategi inom betalningar.

Annons
Annons