Orderkaos skapar brist – Kronans Apotek anmäls: ”Mycket allvarligt”

"Har ingen möjlighet att hantera ett så stort extra returflöde".

Kronans Apotek sliter med stora leveransproblem. Det har fått läkemedelsdistributören, Tamro att slå bakut och anmäla orderkaoset till Läkemedelsverket, TLV och E-hälsomyndigheten då risken för minskad tillgång på läkemedel för andra apotek är överhängande.

Tamro ser mycket allvarligt på situationen och effekterna kommer att drabba ett flertal av våra kunder på olika sätt, skriver de.

Annons

Enligt Tamro har Kronans Apotek haft orderproblem under stora delar av 2024, men orderläggningen i början av juni gjorde situationen ohållbar. Kronans Apoteks ordersystem, Kronex, beställde då felaktigt avsevärt större volymer än vad apoteken hade behov av.

De felaktiga och överskjutande volymerna för denna enda beställningsdag utgör ett helt års returvolymer – trots att vi genom mycket snabba åtgärder lyckades stoppa en betydande del av Kronans beställning, skriver Tamro i ett pressmeddelande.

En stor del av potentiella brister ska ha åtgärdats, men det enorma returflödet kan man inte hantera och därför har man stoppat detta. Något som innebär att varor som potentiell riskerar att orsaka brist inte kan återföras till säljbart lager.

Vi kan också notera att tidigare felaktiga beställningar från Kronans Apotek redan har orsakat ett betydligt högre returflöde under 2024. Tamro har ingen möjlighet att hantera ett så stort extra returflöde, och lider fortfarande av hanteringen av tidigare returflöden orsakade av Kronans orderproblem, skriver Tamro vidare.

"Vi måste samarbeta"

Ett av problemen som nu uppstår är att läkemedelsbolagen är i behov av de volymer som ligger låsta hos Kronans Apotek. Här förs nu en dialog mellan parterna för att se hur situationen ska kunna lösas.

I vår dialog med Tamro har vi tryckt på att ingen tjänar på att lagret inte returneras till dem av produkter som potentiellt riskerar brist. Vi inväntar svar från dem och hoppas att vi tillsammans hittar ett snabbt och effektivt sätt att returnera varorna så att de kan återföras till säljbart lager, skriver Kronans Apotek i ett pressmeddelande.

Apotekskedjan skriver också att de såväl identifierat som åtgärdat rotorsaken. Man ska även ha infört förlängd övervakning vid månadsskiften samt manuella stopp.

Vi förstår allvaret i situationen och tar fullt ansvar. Vår högsta prioritet är att lösa denna situation och för att göra detta behöver vi samarbeta med Tamro för att undvika potentiell brist för andra. Vi måste samarbeta för att lösa detta, avslutar de.

Annons

Annons