Oro för nya bristvaror i branschen: ”Skapar hack i hela kedjan”

"Går starkt i hela landet".

Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna redovisar Byggmaterialindex för andra kvartalet 2021, och årets första halvår. Enligt rapporten ökade försäljningen av byggvaror med 15 procent under under Q2 och totalt 12 procent under halvåret summerat.

Försäljningen har fortsatt att gå starkt i hela landet. Det finns en stor efterfrågan på våra varor just nu, både bland proffshandlare och privata konsumenter, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, i ett pressmeddelande.

Annons

Hittills i år har bygginköpen varit högst i Norra Sverige. Där ökade försäljningen med nära 17 procent, jämfört med första halvåret 2020. Annars har resten av landet haft en jämnlik utveckling med omkring 10 procent, förutom i Stockholmsregionen där utvecklingen var strax under 10 procent.

Under årets första kvartal drevs byggmaterialhandeln till stor del av konsumentinriktad försäljning. Andra kvartalet hänförs tillväxten i stor utsträckning till proffshandeln.

Den varugruppen som gått bäst under perioden är träprodukter, som hade en försäljningsökning om 45 procent under det andra kvartalet.

"Finns risk för en påtaglig materialbrist"

Enligt rapporten ser försäljningsutvecklingsprognosen ljus ut. Man räknar med att försäljningen kommer att fortsätta stiga och öka med 8 procent under 2021. Och organsationen skriver att "byggmaterialhandeln är på väg mot ännu ett rekordår".

Prognosen på 8 procent tyder på att branschen kommer gå starkt även under årets andra hälft, om än med lite lägre tillväxttakt än under dess första hälft. Det råder fortsatt stor renoveringsvilja och bostadsmarknaden är fortsatt het, vilket byggmaterialhandeln gynnas av. Samtidigt talar en alltmer uppöppnad ekonomi för kommersiella upprustningar som gynnar proffshandeln, säger Monica Björk.

Prognosen bygger på HUI:s konjunkturindikatorer, externa branschspecifika indikatorer och har kompletterats med branschaktörernas syn på utvecklingen.

Men trots positiva prognoser finns det en underliggande oro i branschen, skriver man i rapporten. Oäkerheten är kopplad till brist på flera material, och redan nu ska indikationer på att cement riskerar att bli en bristvara kommit. Anledningen sägs vara "kraftigt minskad produktion i Sverige".

Det finns risk för en påtaglig materialbrist i branschen till hösten, både för träprodukter och cement. Brist av en komponent skapar hack i hela byggkedjan, avslutar Monica Björk.

Annons

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!