Otroliga siffran: Så många e-handelspaket skickades i Sverige

Närmar sig 200 miljoner med stormsteg.

Transportföretagens Paket-index visar att e-handeln fortfarande har foten på gaspedalen. Under 2023 skickades inte mindre än 197,4 miljoner paket från e-handlare till konsumenter i Sverige. Det var faktiskt en ökning med 8,6 procent mot året innan.

Allra mest växte paketen i antal från utlandet, där en aktör som Temu spelade en stor roll, framgår det. Utlandspaketen ökade tre gånger mer än de inhemska paketen.

Annons

Samtidigt visar siffrorna att trycket på fossilfria lätta lastbilar är hårdare än någonsin.

Resultatet av undersökningen visar att e-handeln kommer att skapa en stor efterfråga på fossilfria lätta lastbilar. Dessa lastbilar har en viktig funktion när det kommer till last mile-leveransen till slutkonsument säger Tina Thorsell, samhällspolitiskchef Transportföretagen, i en kommentar.

Branschorganisationen vill därför se fler och större stöd för omställningen mot just dessa.

Lätta lastbilen är ett nyttofordon och det behövs därför stimulanser för att öka på antalet fossilfria lätta lastbilar, både för alternativa hållbara drivmedel och för el, säger Tina Thorsell och fortsätter:

Den 15 februari inför regeringen ett tillfälligt inköpsstöd för lätta ellastbilar. Det är bra men stödet fasas ut för snabbt. Vi anser att stödet borde vara tillgängligt till åtminstone den första januari 2027 istället för som nu oktober 2025.

Hemleveranser ökar - returer minskar

Samtidigt kan vi se att leveranser till utlämningsställen minskar i popularitet, samtidigt som hemleveranser blir allt hetare. De sistnämnda stod för 45 procent av alla leveranser under 2023, medan paket till utlämningsställen sjönk från 46 till 43 procent. Leverans till paketskåp ökade från 11 till 12 procent.

Man kan även konstatera att det faktum att fler e-handlare börjat ta betalt för returer har givit effekt. Returgraden har nämligen fallit från 12,9 till 11,4 procent.

Annons
Annons