Outnyttjad köpkraft?

I Norden är andelen internetanvändare per capita högre än någon annan stans i världen. Globalt sett är trenden att konsumenter spenderar allt mer tid framför datorn och använder sökmotorer i allt större utsträckning.

Därmed torde nordiska företag gå i bräschen för nätmarknadsföring och sökordsmarknadsföring. Men så är inte fallet, visar en undersökning från TNS-SIFO.

Annons

USA och Storbritannien ligger långt före sina nordiska kolleger. Av nordiska företag, alla kategorier, framgår det att var åttonde företagare inte använder banners och att var sjunde inte använder sökordsmarknadsföring. Motsvarande statistik för kategorin e-handlare visar på nästintill lika lågt användande.

Annons