Helgläsning: Paketskåpen tar över Sverige – hur är tillgängligheten?

Öppnar för samarbete med varandra.

I debatten om e-handelsleveranser är det ofta två fraktalternativ som hamnar mest i fokus; ombuden och hemleveranserna. Men sedan ett par år tillbaka finns det även ett mellanting i form av paketskåpen, som nu har blivit ett alternativ att räkna med. Numera finns det hundratals paketskåp utplacerade i landet och tillsammans når de en majoritet av de svenska konsumenterna. 

Även om andra aktörer har gjort vissa försök att lansera paketskåp som en leveransmetod, så är det i dagsläget DHL och Instabox som står för merparten av alla skåp som finns utplacerade i landet. Vi tog kontakt med de båda företagen för att fråga hur skåpen har tagits emot hittills, hur planerna ser ut framåt, och - inte minst - varför skåpen så gott som alltid står i lokaler med begränsade öppettider när leveransmodellen i sin helhet brukar lyftas fram för sin flexibilitet gentemot kunderna. 

Annons

Vi har helt enkelt känt att det inte är så många som vill hämta upp sina paket efter klockan 22.00 och med den här modellen skapar vi dessutom ett värde för butiken, säger Instabox vd Alexis Priftis.

80 procent har öppet till klockan 22.00

I dagsläget har Instabox drygt 300 skåp utplacerade i landet och enligt företagets egna beräkningar når man 73 procent av befolkningen. De finns bland annat hos butiker och i köpcentrum, men också på andra ställen som till exempel i anslutning till kollektivtrafiken. 

Vissa platser stänger vid 20.00, är det tillräckligt flexibelt?

Vi tar egentligen inte lägen som stänger innan klockan 21, även om vi har gjort några undantag där vi tyckt att läget är tillräckligt värdefullt. Vi vill helst att man stänger klockan 22 eller senare. 

Det finns några platser, som till exempel bensinstationer, där Instabox ligger i lokaler som har öppet dygnet runt. Alexis Priftis bedömer att 80 procent av skåpen har öppet till minst klockan 22.00. Det som uppskattas är dock inte alltid flexibilitet gällande tiderna, utan att man slipper stå i kö och att man får en snabb leverans, enligt de undersökningar Instabox har gjort. 

Faktum är att Instabox har testat att ha paketskåp som är tillgängliga dygnet runt i till exempel parkeringshus, men att kundundersökningar visade att en del kunder upplevde det som otryggt att hämta paket där. Men framför allt har Instabox uppskattat att samarbeta med just butiker, eftersom det ger ett värde åt båda parter. 

Hur ser avtalen mellan er och era samarbetspartners ut, betalar ni för att ha skåpen hos dem?

Det är väldigt olika. Ibland betalar vi och ibland de och ibland betalar ingen.

Annons

"Kan lösa alla problem med att vara utomhus"

Många butiker tar enligt Alexis Priftis gärna in skåpen eftersom de bidrar med potentiella kunder till butiken. Andra gånger har det dock hänt att särskilt mindre butiker har fått ta bort något annat - som en tidningshylla - för att få plats med Instabox skåp, och då har leverantören betalat ut ersättning. 

Alexis Priftis berättar att det nuvarande upplägget har fungerat så pass bra att det ännu inte har varit aktuellt att titta på att placera skåp utomhus. För att skåpen ska kunna stå utomhus krävs det dock att de är bättre rustade mot regn och kyla samt mot vandalisering, även om det sistnämnda inte ska ha varit något stort problem hittills.  

Vi kan lösa alla problem som finns med att vara utomhus. Det har väl mer handlat om ifall det är ett problem som har varit värt att lösa, säger han. 

Men det är inget som är omöjligt, det är bara inte aktuellt just nu. När vi får slut på bra inomhuslägen så kommer vi att titta på utomhuslägen. 

Har det hänt att ni har tagit bort skåp som inte levererat enligt förväntningarna?

Ja, men det är inte så vanligt. Även om ett skåp inte går så bra så ser vi det här långsiktigt. Så även om ett skåp kanske inte är lönsamt ett år så kanske det blir det nästa år och då är det onödigt att krångla. 

Kan tänka sig att dela skåp

Eftersom Instabox ännu inte utforskat placeringar på gator och torg vet Alexis Priftis inte exakt vilka tillstånd som skulle krävas för att göra det.

Jag gissar att man måste betala arrende eller liknande. Oavsett så är det en helt annan komplexitet än vad vi är vana vid.

Alexis Priftis tillägger att han tycker att det är fullt rimligt ifall kommuner skulle kräva att skåp som placeras på kommunal mark är öppna för alla transportörer, så att alla kan använda dem på lika villkor. 

Vi kan absolut tänka oss att hålla skåpen öppna för andra transportörer, försäkrar han. 

Den uppfattningen delar Jonas Lindell, som är Managing Director på DHL Parcel. Han tycker att det är en logisk utveckling att flera företag samsas om samma boxar.

Vi ser naturligtvis möjligheter att dela skåp med andra aktörer. Många gånger har vi ombud hos samma butiker, så det är klart att vi borde kunna hitta ett samarbete även här. 

Slutar fungera vid minusgrader

Jonas Lindell berättar att DHL etablerade paketskåp på den tyska marknaden redan 2005, men att det då kändes lite tidigt att ta satsningen till Sverige. Knappt tio år senare började flera leverantörer göra mindre tester med paketskåp på den svenska marknaden och det var även i den vevan som DHL bestämde sig för att tiden var inne. 

Vi tänkte att man måste göra det här storskaligt, annars går det inte att bedöma hur det tas emot. Så då gjorde vi det. De första maskinerna placerades ut 2015 och nu har vi 330 maskiner runt om i Sverige, säger Jonas Lindell. 

De 330 DHL-skåpen är av en modell som främst är utvecklad för att placeras inomhus.

Det är en oerhörd skillnad på vad som krävs beroende på ifall ett skåp ska stå inomhus eller utomhus. De här skåpen måste stå skyddade från väder och vind.

Enligt Jonas Lindell har dock DHL:s skåpleverantör testat att placera några av skåpen utomhus, men direkt märkt att det inte fungerat speciellt bra. Särskilt inte i norra Sverige eftersom elektroniken i skåpet slutar fungera när det är minusgrader under en längre tid. Kraftigt regn under för lång tid är inte heller någon lyckad kombination. 

Kräver dyrare modell

DHL samarbetar med Axfood, som driver Willys och Hemköp, samt med Lidl och Netto. Samarbetet innebär att skåp placeras ut i de butiker där båda parter ser ett värde utav att ha dem. Dessutom har DHL skåp utplacerade i köpcentrum och på en rad andra ställen. Skåpen kan byggas ut efter behov och utrymme, och varierar därmed i storlek. Det största - som för övrigt ligger i Uppsala - är åtta meter brett och det minsta är bara är en meter brett. 

Trots utmaningarna med väder och temperatur siktar DHL på att etablera paketskåp utomhus nästa år. Det kräver att företaget köper in skåp av en dyrare modell som kan värmas upp så att tekniken fungerar som den ska. Dessutom är de dyrare skåpen mer robusta och har högre säkerhet. Företagets leverantör Swipbox, som tillverkar många av paketskåpen på marknaden, har sedan tidigare placerat ut hundratals paketskåp i Danmark och många av dem står utomhus. 

Så att placera skåp utomhus, och därmed göra dem tillgängliga dygnet runt, är egentligen inte svårare än att det kostar pengar och att det eventuellt kräver vissa tillstånd. Eftersom det även måste dras el till skåpen kan det innebära en kostnad i sig, men tanken är att de ökade kostnaderna ska bäras upp av att platsen i sig är billigare än i exempelvis populära och välbesökta köpcentrum. 

Begränsad volym en utmaning

Utmaningen framåt är enligt Jonas Lindell en helt annan, nämligen att skala upp verksamheten. Jämfört med ombuden, som har ganska flexibla möjligheter att ta emot paket, är skåpen ganska begränsade.

Maskinerna har ju ett visst antal luckor där vi till exempel vet att 14 just nu är upptagna. Och det där är lite utmanande för som vår logistikmodell fungerar så besöker vi varje ombud och paketskåp en gång om dagen. Det gör att den här leveransmodellen är mindre flexibel än traditionella ombud och jag misstänker att det är därför många i branschen har haft lite svårt att få fart på det här. Det är ju på många sätt en volymdriven bransch. 

Enligt Jonas Lindell har DHL fått en väldigt positiv respons på paketskåpen från den svenska marknaden. Så pass positiv, att själva efterfrågan alltså numera har blivit något av en utmaning i sig. 

Vi behöver egentligen ha större paketmaskiner, men då får de inte plats. Därför måste vi få ut dem på parkeringsplatser och liknande, ytor som inte är speciellt dyra men där det finns gott om plats.

Tackar nej till söndagsstängt

Optimeringen av DHL:s skåpnätverk fortsätter nästa år och ambitionen är att en del av skåpen då kommer att stå utomhus.  DHL planerar då för den typ av skåp som nu etablerats i Danmark.

Sedan starten 2015 har DHL lagt ner en del skåp och istället öppnat på andra platser där underlaget är bättre. Med tiden har det visat sig att de flesta konsumenter vill ha skåpen nära sin bostad och att flexibiliteten är det som i första hand lockar med fraktalternativet. 

Händer det att ni har tackat nej till aktörer som velat ha era skåp?

Ja. Det kan till exempel handla om butiker eller köpcentrum som har stängt på söndagar, eller där kundunderlaget är för litet. Det kan vara ett köpcentrum som ligger i ett område där det bor få personer, det fungerar inte för oss, avslutar Jonas Lindell.

Annons