Helgläsning: Pandemin drar sig tillbaka – vad händer i e-handeln?

Upp till bevis.

Vad ska hända med handeln efter pandemin? Kommer kunderna att fortsätta vända sig till e-handeln eller får de fysiska butikerna en revansch?

Frågorna ovan har diskuterats flitigt under pandemin och medan de flesta är överens om att nya kundgrupper har vant sig vid att handla på nätet, går åsikterna isär när det gäller vad som kommer att hända nu. När restriktionerna i den fysiska handeln nu försvinner tyckte vi på Ehandel att det var på sin plats att stämma av med ett par aktörer i branschen. Vad kommer att hända med e-handeln nu?

Annons

En av dem vi har haft kontakt med är Rickard Lyko, vd för Lyko som under gårdagen presenterade sin rapport för det andra kvartalet. I den framgick det att företagets fysiska butiker hade sett en ökning under de senaste månaderna, även om den fysiska försäljningen numera bara står för ungefär en tiondel av Lykos totala omsättning.

Det var en förflyttning till online redan innan pandemin och sen gav pandemin en boost till den utvecklingen. När vi nu möter pandemisiffrorna är det svårt för e-handeln totalt att växa på de siffrorna, även om det fortfarande lär bli en tillväxt. Sen kommer det förstås att finnas enskilda aktörer som växer långt över snittet, spår Rickard Lyko resten av året, när vi når honom på telefon.

"Förväntar oss högre konkurrens"

Även Skincitys tillförordnade vd Patrik Bråkenhielm vittnar om en kommersiell effekt i form av ökande e-handel under pandemin, på företagets samtliga marknader.

Vi har erfarit stort generellt intresse och ett stort nykundsintag, skriver han i ett mejl till redaktionen.

Att restriktionerna nu börjar luckras upp innebär att vi framför allt kan börja planera för återgående till ett arbetssätt utan restriktioner. Vi är vana vid hög konkurrens och förväntar oss än högre konkurrens i takt med att restriktionerna försvinner, fortsätter han.

Patrik Bråkenhielm håller med Rickard Lyko om att tillväxten i e-handeln kan bli lite svagare i år, jämfört med förra året då den slog alla tidigare rekord.

Jag tror att det finns en uppdämd generell önskan att få gå i butiker på kort sikt. Med det sagt tror jag att e-handel kommer fortsätta öka och slå tidigare omsättningsrekord, även om tillväxttakten sannolikt avmattas.

Det har ju pratats om att nya kundgrupper har hittat till e-handeln i pandemin. Ser ni någon risk för att de försvinner igen?

Annons

Vi ser ingen betydande skillnad i kundbeteende hos de kundgrupper som hittat till oss i pandemin jämfört med tidigare. Den generella e-handelsupplevelsen har de senaste åren förbättrats avsevärt vad gäller utbud, köpupplevelse och leverans, nya kundgrupper har sannolikt fått en bättre upplevelse än för ett par år sedan. Jag tror att de nya kundgrupperna har blivit positivt överraskade av e-handelsupplevelsen det senaste året och generellt kommer att handla ännu mer genom e-handel framgent.

"Vanans makt är stark"

Ett företag som inte heller har sett någon tillströmning av äldre kunder är Nelly, som ju vänder sig specifikt till yngre kvinnor. Men utan den medvinden blir de också utan den motvinden nu, resonerar Nellys vd Kristina Lukes. 

Den som vet hur det blir efter pandemin skulle jag vilja prata med, inleder hon när vi ringer upp. 

Det vi vet är att e-handeln har haft en stadig uppgång men att den fortfarande befinner sig på relativt låga nivåer. Sen har pandemin inneburit att e-handeln har tagit ett ordentligt skutt framåt. 

Kristina Lukes tror personligen att det kommer att finnas ett behov av att besöka butiker för att klämma och känna på produkterna även framöver. 

Men vanans makt är också stark och jag ser egentligen ingen anledning till att den trenden av ökad e-handel vi sett i pandemin inte skulle fortsätta. 

"En snöbollseffekt"

Björn Thorngren, vd på Meds, företräder en bransch som varit en av de mest snabbväxande på nätet under det senaste året - nämligen apoteksbranschen. Meds växer just nu med 100 procent på årsbasis trots att jämförelsemånaderna - i början av sommaren 2020 - var precis den period då e-handeln tog ordentlig fart på grund av pandemin.

Han är välbekant med bilden av att gruppen e-handelskonsumenter rymmer allt fler.

Detta är en snöbollseffekt som bara börjat ta fart. Det är säkert en del som återgår men många fler som strömmar till. E-handel är dock ingen bransch i sig, vissa kategorier som kläder och livsmedel kommer sannolikt se en återgång. Vad gäller apoteksvaror så är vi upp till 60 procent billigare och har 10 gånger större utbud av produkter. Det finns helt enkelt för starka fördelar för att låta bli, säger han.

Pandemin har dock inte bara varit en dans på rosor för Meds del.

2020 var i stora delar mer negativt än positivt för oss kortsiktigt. En stark hamstringsvåg följdes av kraftig inbromsning för att beta av det man köpt. Vilket sedan upprepades under hösten. Kopplat med svårigheter att få tag på varor och personal var det utmanande att parera. Den mer linjära starka tillväxten vi ser 2021 passar oss mycket bättre. Ofta överskattar man effekter på kort sikt men underskattar dem på längre sikt som det heter.

Vad tror ni om hösten och helåret 2021? Kommer e-handeln att slå alla tidigare rekord eller blir det en avmattning i takt med att samhället öppnas upp igen?

Vissa branscher kommer se en återgång, för apoteksbranschen är det bara uppåt som gäller av tidigare nämnda skäl.

Växande intresse för tjänster

Vi har även haft kontakt med Dustin, som ju skiljer sig från övriga i form av att de främst vänder sig till företagskunder. 90 procent av företagets försäljning är inom B2B-segmentet, berättar Dustins informationschef Eva Ernfors för Ehandel.

E-handelstrenden har ju varit stark länge och vi tror att de som hittat till e-handeln stannar. Det finns också ett växande intresse hos företagskunder att köpa och hantera inte bara hårdvara utan också tjänster online, kommenterar hon den växande e-handeln kopplat till pandemin.

Vi har sett en stor ökning i efterfrågan på utrustning för hemmakontor bland både företags- och konsumentkunder.

Vad tror ni om e-handelns utveckling under resten av året?

Vi tror att e-handelstrenden fortsätter. Det är möjligt att vissa inköp som gjorts online under pandemin, till exempel livsmedel, delvis skiftar tillbaka till fysisk handel.

Annons