Pappersboken överlever, även om digitala böcker växer starkt

Detta visar ny statistik ifrån USA. Tidningen Market rapporterar att samtidigt som e-böckerna stormar fram växer även försäljningen av de traditionella böckerna.

Det är den amerikanska bokbranschens statistikorganisation Book-Stats som undersökt försäljningen av e-böcker. Under förra året såldes 114 miljoner e-böcker i USA för ungefär 900 miljoner dollar. På bara tre år, 2008 till 2010, har de digitala böckerna ökat sin andel ifrån 0,6 procent av den totala bokförsäljningen till 6,4 procent.

Annons

De senaste siffrorna ifrån Book-Stats visar att detta inte innebär en nedgång i försäljningen av de traditionella pappersböckerna. Tvärtom har försäljningen av papperslektyren ökat med 0,9 procent de senaste tre åren. Vissa nischer inom den traditionella bokhandeln går ännu bättre. Försäljningen inom segmentet allmänlitteratur, för pappersböcker, ökade t.ex. med 5,8 procent.

Om detta räddar den, i många fall lidande, fysiska bokhandeln är osagt. Pappersboken verkar dock vara här för att stanna.

Källa: market

Annons