PIM-systemet har blivit ett konkurrensmedel för e-handlare

För e-handelsbolag är produkterna de säljer en väsentlig del av verksamheten. Bland de många olika system e-handlare använder utgör systemet som hanterar produktinformationen själva kärnan. För att de separata systemen ska kunna gynna varandra krävs dock att man använder informationen på rätt sätt. Ett välintegrerat PIM (Product Information Management)-system har med andra ord blivit en förutsättning för att företag snabbt ska kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och inte tappa fart.

På den konkurrensutsatta e-handelsmarknaden är snabbhet en av flera nyckelfaktorer. Framtidens bolag måste kunna anpassa sig efter kundernas krav och snabbt få ut sina produkter i flera olika kanaler – från webbsidan med e-handel till print och sociala medier. Här är de systemstöd man använder affärskritiska; i synnerhet företags PIM (Product Information Management) som gör det möjligt att centralt hantera all typ av information om produkterna. PIM har blivit en viktig del av kundupplevelsen då systemet gör det enkelt för e-handlare att distribuera uppdaterad information som krävs för att sälja och marknadsföra produkter digitalt.

– Som e-handlare måste man kunna hantera sina produkter på ett strukturerat sätt så att man kan nå ut till sina kunder med information om varför de är bra och varför man bör köpa dem. Vi har PIM integrerat i vår e-handelsplattform vilket ger den stora fördelen av en snabbare time-to-market. Ett separat PIM-system kräver integrationer vilket är onödigt tidskrävande och dessutom ökar risken för tekniska problem och prestandautmaningar. Detta leder till att man inte får ut sina produkter till försäljning i tid, säger Ludvig Block, CPO på e-handelsplattformen Litium.

Läs mer: Den stora guiden till PIM för B2B

”Skapar ett säljdriv”

En annan stor fördel med att Litium har ett integrerat PIM-system är att e-handlare då kan arbeta med sina produkter i realtid och snabbt uppdatera information för att sedan distribuera detta där man behöver; som exempelvis återförsäljares kanaler eller tryckta kataloger. Det gör det enklare för företag att växa i sina kanaler och i slutändan öka sin försäljning.

Litiums PIM stödjer både marknadsföring och försäljning i många olika kanaler och marknader, för att man ska kunna förbättra kundupplevelsen och driva försäljning på ett enhetligt sätt. Det ultimata syftet med PIM är möjligheten att skapa engagerande produktinformation som snabbt kan anpassas för att skapa ett säljdriv, förklarar Ludvig Block

Tapwell organiserade sin produktinformation

Svenska Tapwell säljer produkter för kök och badrum till återförsäljare och fokuserar på väldesignade produkter till ett bra pris. Tapwell har ett stort utbud av produkter och en stor mängd information kopplade till produkterna, exempelvis ritningar, bilder och testrapporter. Innan de började samarbeta med Litium och använda deras PIM-lösning fanns denna information spridd bland olika pärmar, dokument och datorer berättar Måns Hammarbäck, verksamhetsutvecklare på Tapwell.

– Våra produkter är testade och godkända enligt svenska regler och förut hade vi inte den informationen organiserad. Vi visste dock att vi behövde kunna hantera vår produktinformation på ett bättre sätt och det faktum att Litium kunde erbjuda både en plattform för vår nya hemsida och PIM där vi lätt kan administrera och publicera informationen i olika kanaler tyckte vi var väldigt starkt

Fördel för bolag med flera marknader

PIM blev Tapwells “svarta låda” där de började placera all möjlig typ av information. Kontrollfrågan blev tidigt huruvida det fanns mer information i PIM än på befintlig web, och har de det är de på rätt väg, förklarar Måns. I och med Tapwells nordiska närvaro i flertalet länder ger Litiums PIM ytterligare fördelar, fortsätter han.

– Vi håller nu på att bygga vår nya hemsida och återförsäljarlogin vilket vi tack vare PIM kan kommunicera ut snabbt och smidigt och våra andra bolag kan enkelt översätta produkterna till lokala språk tack vare att allt finns i samma system. Med systemet kan vi snabbt få ut våra produkter i nya kanaler på ett nytt språk och det tycker vi är otroligt bra.

Läs mer: Den stora guiden till PIM för B2B.