Annons

#19 ECOMMERCE HACKERS Content för Paid Social i Världsklass

Här går Fedja Porobic in på djupet av vikten av riktigt bra Content för Facebook ads, Tiktok ads och vad som skiljer de åt, hur mycket content som verkligen behövs och hur man kan ta hjälp av kreatörer eller influencers för att skapa content till just de betalda kanalerna Facebook och Tiktok.