Politiker vill reglera avgift för köp med kort

Att betala med kort kostar pengar, för stora pengar enligt Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP). Därför vill han nu se en reglering av marknaden och kräver enhetliga regler och lägre avgifter för köp med kort. Bland annat för att förenkla handeln över gränserna.

Sju av tio transaktioner i handeln sker idag med kort. Kortbetalningar är på många sätt också samhällsekonomiskt bättre än kontanter. Samtidigt är det en förutsättning för handeln på nätet, som vi ju vet växer allt mer för varje år.

Men att betala med kort är inte gratis och enligt Europaparlamentariker, Olle Schmidt (FP), är de kortavgifterna bankerna tar ut alltför höga.

Annons

– Det måste gå schysst till och konsumenten måste veta att inga dolda avgifter läggs till på boken som beställs från London. Korten har blivit en kassako för banker och kortföretag. Den årliga avgiften för ditt kort är bara en bråkdel av vad du egentligen får betala i from av mellanbankliga avgifter, säger Olle Schmidt.

Marknaden har misslyckats

I somras lade EU-kommissionen fram ett förslag om att begränsa dessa avgifter med ett tak för de avgifter som butikernas och kortföretagen banker tar ut av varandra vid ett kortköp. Och trots att Olle Schmidt länge varit tveksam till den här typen av reglering, är det något han nu ställer sig bakom.

– När Europaparlamentet nu tar ställning till det förslaget om tak av avgifter mellan banker anser jag att vi måste ställs oss bakom kravet på pristak. På sikt är det viktigt att avgifterna ligger på samma nivå i hela Europa, inte minst med tanke på initiativet att skapa ett enhetligt system för transaktioner i euro.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Olle Schmidt att banker självklart ska ta ut avgifter som täcker kostnaderna för ett kortköp. Men som det är i dagsläget är de orimligt höga.

– Jag har länge varit tveksam till om reglering är rätt väg att gå. Som liberal är min grundsyn att marknaden bör klara av att komma åt överprissättningen utan lagstiftarens inblandning. Men tyvärr har marknaden inte anpassat sig i det här fallet. Enhetliga regler och lägre avgifter för att använda kortbetalningstjänsterna förenklar gränsöverskridande verksamhet. Dessutom innebär lägre avgifter att det allmänna prispåslaget kan sänkas, vilket i slutändan ger billigare varor för konsumenterna, skriver Olle Schmidt.

Bankerna är kritiska

EU jobbar just nu på olika sätt med att skapa en enhetlig inre marknad. Bland annat när det gäller leveranser men också för gemensamma kortavgifter över gränserna. Det sistnämnda är dock något som bankerna är starkt kritiska mot.

– Både kortföretagens och bankernas ovilja att reformera systemet är olyckligt. EU håller som bäst på att bygga upp en gemensam e-handel och enkla, pålitliga internetbetalningar utan överraskande avgifter är nödvändiga. Här har alla inblandade, kortföretag, banker och lagstiftare, ett ansvar att ge Europas konsumenter större valfrihet och lägre priser, skriver Olle Schmidt.

Bland annat har EU-domstolen förbjudit MasterCard att ta ut de mycket höga förmedlingsavgifterna vid köp inom EU. Avgifterna mellan bankerna varierar idag från noll till 0,30 procent. Innan domen kunde MasterCards avgift vara 1,90 procent i vissa länder.

Annons

– Det här är en dramatisk förbättring för EU:s konsumenter. Som konsument eller företagare i EU ska du lika enkelt kunna använda den inre marknaden som din egen hemmamarknad. Det är en grundprincip som inte får utmanas av monopolistiskt beteende från några få stora aktörer, skriver Olle Schmidt.

Källa: SvD
Foto: Per Johansson

Annons