Positiva siffror för handeln i april – försäljningen lyfte

Konsumenterna öppnade plånböckerna.

Är shoppinghumöret på uppgång? Det såg i alla fall ut så i april. Då ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 0,3 procent jämfört med mars. Det visar färska siffror från SCB.

Mest ökade dagligvaruhandeln, som såg ett lyft med 0,8 procent. Sällanköpsvaruhandeln fick nöja sig med en 0,1-procentig ökning.

Annons

Och jämför vi april 2024 mot april 2023 ser det ännu bättre ut. Då ökade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 0,5 procent. En ökning helt driven av dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, som växte med 3,4 procent. Sällanköpsvaruhandeln såg däremot en minskning med 1,9 procent.

Värt att notera är att samtliga siffror är kalenderkorrigerade och säsongsrensade.

Och tittar vi på omsättningen i löpande priser, så steg den med 2,7 procent för detaljhandeln i april 2024, jämfört med samma månad 2023. Här såg sällanköpsvaruhandeln en tillväxt på 5,7 procent, medan dagligvaruhandeln var oförändrad.

Annons