PostNord drar ner på utdelningen – granskas av myndighet

"Kan påverka operatörens förmåga att bedriva en tillförlitlig postverksamhet".

Vid det här laget är det knappast någon hemlighet att PostNord vill slippa dela ut brev nästkommande vardag. Bakgrunden är att vi skickar allt färre brev och att PostNord därför menar att det är svårt att få ekonomin att gå ihop om man inte drar ner på antalet dagar med postutdelning.

Enligt ett pressmeddelande från Post- och telestyrelsen, PTS, ska PostNord nu testa en ny produktionsmodell på utvalda platser i Sverige.

Annons

Modellen går kortfattat ut på att optimera brevdistributionen i förhållande till kravet på tvådagarsbefordran i postförordningen. I praktiken innebär det här att mottagarna får brev inlämnade för tvådagarsbefordran utdelade varannan dag, skriver myndigheten.

"Postmarknaden genomgår stora förändringar"

PTS ser överlag positivt på PostNords planer och på att man väljer att testa och utvärdera utdelningsmodellen innan den lanseras på bred front. Myndigheten ser dock vissa orosmoln och kommer därför att inleda en tillsyn av PostNords verksamhet.

PTS konstaterar att Postnords förberedelser inför och genomförande av testet av den nya produktionsmodellen kan påverka operatörens förmåga att bedriva en tillförlitlig postverksamhet i enlighet med kraven i postlagstiftningen och gällande tillståndsvillkor.

PTS inleder därför tillsyn för att följa hur Postnord jobbar med bland annat riskanalyser och tillförlitlighetsmått inför och under genomförandet av testet. PTS kommer därefter ta del av Postnords samlade utvärdering av hur postoperatören under testperioden har levt upp till regelverkets krav att postverksamhet ska bedrivas tillförlitligt.

PTS chef för postfrågor, Emma Maraschin, kommenterar tillsynsbeslutet på följande sätt:

Den svenska postmarknaden genomgår stora förändringar och det är rimligt att Postnord får möjlighet att anpassa sin verksamhet utifrån detta. PTS ser därför positivt på att Postnord testar en ny produktionsmodell. Men det är mycket viktigt att testet genomförs med bibehållen kvalitet och att Postnord även fortsättningsvis lever upp till de krav som åligger operatören.

Sedan 2018 kräver lagen att 95 procent av alla brev ska delas ut inom två dagar, vilket kan jämföras med att man tidigare krävde att 85 procent skulle vara framme nästkommande dag. PostNord planerar att inleda sitt test med tvådagars-leverans hösten 2020.

FÖRTYDLIGANDE: Det stod tidigare i artikeln att PostNord hade testat att dela ut brev varannan dag i vissa delar av landet, men slutat med det efter att ha mötts av kritik. Korrekt är att upplägget ska testas för första gången nu i höst.

Annons

Annons