Postnord får smäll på fingrarna – rött kort från myndigheten

Det statliga bolaget måste göra om och rätt.

Nej, de är inte nöjda. Det blir bakläxa för Postnord igen. Post- och telestyrelsen (PTS) har det röda kortet uppe.

Postnord behöver vidta ytterligare åtgärder med anledning av utdelningsproblem. PTS förelägger Postnord att komplettera bolagets riskanalys för att postverksamheten ska bedrivas tillförlitligt, framgår det av ett pressmeddelande.

Annons

Granskningen drog igång efter att PTS hade fått in ett antal klagomål om att man inte hade fått sin post. I andra fall hade det dröjt flera veckor innan posten delades ut.

Nu slår myndigheten fast att Postnords riskanalyser måste kompletteras, utöver den riskanalys som man lämnade in i slutet av förra året.

PTS kan dock konstatera att den inlämnade riskanalysen saknar den typen av avgörande bedömningar som är nödvändiga för att analysen ska anses som komplett. Det saknas bland annat en sammanvägd bedömning av sannolikheten för att vissa identifierade risker inträffar och vad för konsekvenser det i så fall medför för användarna av posttjänsten, skriver PTS och tillägger:

Utan bedömningarna går det inte att avgöra hur Postnord har prioriterat åtgärderna som anges i bolagets handlingsplan för att komma tillrätta med problemen i postutdelningen.

Kompletteringen ska vara inne senast den 14 april.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!