Postnord levde inte upp till kraven: ”Mycket allvarligt”

Kostnaderna ökar och kvaliteten blir sämre.

Det blir dyrare och dyrare att dela ut brev, visar Post- och telestyrelsens rapport Svensk postmarknad 2024. Nu flaggar myndigheten för att förändringar krävs, annars kan kvaliteten på den samhällsomfattande postservicen rasa ihop.

Det handlar dels om förändringar i regelverket som hur snabbt brevet ska delas ut och hur långt ifrån bostaden, men också om att vi användare kan behöva betala mer för en fungerande postservice. Det är rimligt att vi användare betalar för vad det kostar att skicka ett brev för att tjänsten ska hålla en god kvalitet och att brevet delas ut i tid, säger Emma Maraschin, chef på PTS enhet för postfrågor.

Annons

I samma rapport får Postnord en rejäl dos kritik. Det statligt ägda bolaget har kravet på sig att dela ut minst 95 procent av inrikesbreven i tid, alltså inom två arbetsdagar. Men under 2023 landade siffran på 93,1 procent. Inte gott nog, alltså.

Det är mycket allvarligt om folk inte kan lita på postservicen. Även om omständigheterna är svåra, så måste postoperatören vårda sitt kundlöfte och säkerställa att kvalitetskraven uppfylls för att tillgodose användarnas behov. PTS kommer fortsätta bevaka utvecklingen och att Postnord lever upp till kraven, säger Emma Maraschin.

"Blir stora utmaningar"

En stor del av problemet sägs vara ekonomin i brevaffären. När volymerna sjunker blir styckkostnaden för att distribuera brev högre.

Det kommer bli stora utmaningar att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten om inget görs, konstaterar Emma Maraschin.

Under 2023 delades det ut runt 1,2 miljarder brev - en minskning med 12 procent jämfört med 2022. Sedan år 2000 har två av tre fysiska brev ersatts med digital kommunikation, en utveckling som väntas fortsätta i snabb takt.

Annons