Postnord och Budbee fälls för fossilfritt: ”Faller på sin egen orimlighet”

Inte ens cyklarna kommer undan.

Är begreppet "fossilfritt" i farozonen för speditörerna? Det är mycket möjligt efter att både Postnord och Budbee blivit anmälda av olika privatpersoner till Reklamombundsmannen för liknande påståenden.

Snart är vi helt fossilfria. Igen!, hävdade de i en helsidesannons i Svenska Dagbladet.

Annons

Men det slutar inte där.

Vi har levererat post i nästan 400 år och under en stor del av den tiden har vi faktiskt gjort det helt fossilfritt. Vi har använt häst och vagn, gått till fots, cyklat och i sällsynta fall använt en brevduva eller två, fortsätter annonsen.

Det här köper inte anmälaren, som menar att reklamen är vilseledande. Anledningen: Att vid en tillbakablick ser man att transporten inte alls varit helt fossilfri. Bland annat har cyklar tillverkats i fabriker, beroende av kolkraft och olja.

Annonsören använder bilar som helt eller delvis är tillverkade i Kina eller annat land där kolkraft används – även för så kallade elbilar. Samma sak gäller cyklar. Postsäckar är av plast. Även de förbetalda paketen som man köper hos annonsören innehåller plast. Andra delar av posthanteringen är inte fossilfri, skriver anmälaren.

Budbee då? Jo, här är det deras paketboxar som anmälaren vänder sig emot. Här står det nämligen bland annat "100%" och "fossilfritt".

Det faller på sin egen orimlighet då i princip all storskalig produktion och annan verksamhet fortfarande är beroende av fossila energikällor. Deras bilar och lagerlokaler är inte direkt byggda av naturmaterial. Ut­släpp av växthusgaser är endast en av alla negativa externa effekter kopplade till användning av fossila energi­­källor. Det går alltså inte att hävda att låga eller negativa nettoutsläpp gör verksamheten fossilfri eller ens kom­penserar för de skador som den orsakar, argumenterar anmälaren i det fallet.

Postnords pik mot RO

Postnord tycker att anmälaren är helt ute och cyklar. Samtidigt hävdar de att det är en så komplex fråga att RO kan hantera den rättvist.

PostNord Sverige AB yrkar att ärendet i första hand bör avskrivas med anledning av att an­mälan aktualiserar så komplicerade sakfrågor att frågeställningarna i ärendet inte kan ges en tillfredställande belysning inom ramen för RO:s prövning, står det i ärendet.

Annons

Budbee är något mer förstående, men argumenterar också för att reklamen inte är vilseledande.

Det är både tydligt för konsumenten vad påståendet på Budbee Box relaterar till, nämlig­en transporten av varor till Budbee Box, samt att det är korrekt att använda detta begrepp i relation till annons­örens tran­sporter till Budbee Box eftersom HVO100 räknas till kategorin fossilfritt bränsle, skriver man bland annat.

"Vagt och ospecifikt"

Reklamombudsmannen väljer dock att gå på anmälarnas linje - i båda fallen. Anledningen är att generella påståenden och uttryck som "miljövänlig", "hållbar" och "grön" ger intryck av att inte ha någon, eller endast en positiv, miljöpåverkan.

Nämnden fin­ner att påstå­endet ”100% fossilfritt” i det aktuella sammanhanget är vagt och ospecifikt och att det saknas in­for­m­ation på paketboxarna som förtydligar påståendet, skriver RO och fäller reklamen.

Och av samma anledning får även Postnord en smäll på de inte helt fossilfria fingrarna.

Med hänsyn till de mycket högt ställda kraven på tydlighet vid användande av miljöargument och att marknadsföring ska bedömas utifrån hur den upp­fattas vid en flyktig kontakt finner nämnden att reklamen är vilseledande och att den därmed strider mot artik­larna 5 och D1 i ICC:s regler, skriver RO.

Annons