Postnord positiva till nya brev- och paketförslaget: ”Blir tydligare”

Hoppas på ökad säkerhet och hänsyn.

Post- och telestyrelsens senaste förslag kring utdelning har fått hård kritik från Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, men Postnord ger tummen upp. Här förklarar logistikjätten vilka fördelar förändringen skulle medföra för dem.

Det skulle till exempel kunna innebära ökad trafiksäkerhet.

Annons

Det både vi och myndigheten ser är att de vanliga breven minskar kraftigt samtidigt som e-handlade försändelser, som många gånger levereras direkt till postlåda, ökar kraftigt i volym. Det gör att Postnord måste anpassa fordonsflottan efter mottagarnas nya konsumtion- och kommunikationsmönster, vilket gör att andra fordon än cyklar många gånger är nödvändiga, säger Henrik Ishihara på Postnords pressavdelning, till Ehandel.

I vissa radhusområden finns det trånga gränder där det är dåligt med sikt och svårt att vända, eller där fordonstrafik inte är tillåten. Av trafiksäkerhetsskäl händer det att vi önskar flytta ut postlådorna till en mer trafiksäker miljö. Det finns idag en praxis som fungerar väl och med den process som är avstämd med PTS. Skulle nya föreskrifter träda i kraft blir den praxis som gäller idag juridiskt bindande och därmed tydligare för kommuner, fastighetsägare och för oss, vilket vi tror är bra, fortsätter han.

Blir inte effekten framför allt att det blir enklare för Postnord, samtidigt som det blir lite krångligare för gemene man?

Vi ser inte framför oss att effekten kommer att bli särskilt stor. PTS allmänna råd för postutdelning har gällt sedan 2008 och även om de är just allmänna råd, och inte juridiskt bindande, har vi valt att betrakta dem som bindande. Om dessa nu istället blir bindande föreskrifter blir det därför inte några stora förändringar i praktiken.

Vi hoppas att kommuner och exploatörer kommer att ta större hänsyn till var man kan placera postlådesamlingar och paketboxar när man planerar för nya bostadsområden. Och så tror vi att det kommer att bli tydligare vad som gäller när postlådor behöver flyttas för att undvika trafikosäkra miljöer. Eftersom ansvaret för att hitta mark för att placera lådsamlingar ligger på oss kommer det bli svårt att genomföra förändringar i någon större skala, om vi nu skulle vilja det.

Postnord förväntar sig alltså inte att det blir några större skillnader om förslaget slutligen blir verklighet. Men en sak som skulle kunna bli allt vanligare är bostadsnära paketboxar, som även kan ta emot brev, och då ersätta brevinkast och postlådor på sina håll.

I takt med att paketen blir allt viktigare och breven minskar i betydelse, tror vi att sådana lösningar kommer att efterfrågas i allt större utsträckning av konsumenterna. Med moderna fastighetsboxar kan redan idag väldigt många ta emot e-handlade försändelser direkt i anslutning till hemmet och vi har samarbete med fastighetsbolag för att även få våra paketboxar utplacerade för att ytterligare förbättra tillgängligheten, avslutar Henrik Ishihara.

LÄS ÄVEN: Svenskarna kan få postlådan och brevinkastet flyttat - "uselt förslag"

Annons

Annons