Privatkonsumtionen i Kina ökar tack vare E-handeln

E-handeln i Kina växer stadigt, men inte bara på bekostnad av den fysiska handeln. Den har även gett privatkonsumtionen en rejäl skjuts framåt. Anledningen är att e-handeln når personer i områden där den fysiska handeln inte är tillräckligt utbredd.

Kinas e-handelsmarknad har bokstavligen exploderat på senare år och miljontals kineser kan nu koppla upp sig och köpa saker som de bara kunde drömma om för några år sedan. Redan 2012 var landet nära att gå om USA som världens största e-handelsmarknad.

Och i takt med att antalet nätshoppare ökar, samtidigt som fler kineser får en förbättrad ekonomi så spås landet 2020 nå en försäljningsvolym på mellan 420 och 650 miljarder dollar. En siffra som i dag motsvarar USA:s, Japans, Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes e-handelsmarknader tillsammans.

Annons

Men e-handeln i landet plockar inte bara marknadsandelar från den fysiska handeln. Enligt en rapport från McKinsey Global Institute, har e-handeln en stor påverkan på att privatkonsumtionen i landet ökar. Mycket tack vare att e-handeln når personer i områden där den fysiska handeln expanderar för långsamt, och inte klarar av att möta den ökande efterfrågan.

– Näthandeln har en tydlig inkrementell effekt på den totala konsumtionen. Något som gör att den privata konsumtionen kan öka med 4 till 7 procent till år 2020, säger Chen Yougang, en av medförfattarna till rapporten

Mest tydligt på mindre orter

Näthandeln i landet fungerar alltså inte bara som en ersättningskanal för handel som annars hade skett i fysiska butiker. Enligt en undersökning är nästan varannan dollar som spenderas på nätet inkrementell konsumtion, enkelt uttryckt att den sker tack vare e-handelns möjligheter.

Effekten är tydligast i små och medelstora tätorter som i allmänhet saknar ”lockande” fysiska återförsäljare. Man har bland annat märkt att städer som Changsha, Guilin och Jiujiang som tenderar att ha en relativt lägre konsumtion per capita, gärna spenderar mer på nätet.

– E-handel är bara en av många faktorer som kommer att bidra till Kinas nya modell för ekonomisk tillväxt. Men det håller snabbt på att bli ett område där Kina skulle kunna leda världen inom innovation, snarare än att förlita sig på dess historiska kostnadsfördel inom tillverkning, säger Richard Dobbs, en annan av medförfattarna till rapporten.

Källa: PDO

Annons