Kravet: Producenterna åläggs ansvar för textilavfall

"Inte en hållbar situation".

Inga mer textilier ska hamna i hushållssoporna, så lyder det nya kravet efter regeringens utredning.

Runt 86 500 ton textilier, eller nio kilo per person, bedöms slängas i vanliga sopor eller lämnas hos återvinningscentraler. Den siffran kan och ska sänkas dramatiskt, menar regeringen.

Annons

Det är inte en hållbar situation, säger Birgitta Losman, särskild utredare på regeringskansliet, till TT.

Att fördubbla livslängden på textil minskar klimatpåverkan med 49 procent, det vet vi, fortsätter hon.

Lösningen ska innebära att runt 7 400 företag åläggs ett producentansvar och kostnaden för ett rikstäckande insamlingssystem, som beräknas kosta 296 miljoner kronor per år. En kostnad som i slutänden lär hamna på konsumenterna.

Om det överförs till konsumenterna motsvarar det en prishöjning på 23 öre för en t-shirt, säger Birgitta Losman.

Målsättningen är att det ska finnas en plats per kommun för insamling av textilier och man tror att det i och med detta kommer att bildas bolag, som sätter upp tillgängliga insamlingsplatser för konsumenterna.

Annons