Produkter som slutar fungera säljs i e-handeln – myndigheten varnar

"Förutsätter att företagen kommer att rätta sig frivilligt".

Produkter som slutar fungera, eller tappar viktiga funktioner, när 2G- och 3G-näten släcks ned säljs fortfarande i såväl butiker som i e-handeln, enligt en undersökning från Konsumentverket.

De granskade totalt 36 företag varav 17 visade sig sälja produkter som snart slutar att fungera, utan att informera om detta. Det handlar bland annat om mobiltelefoner som riktar sig till äldre, GPS-spårare och smartklockor.

Annons

Det är illa att företagen marknadsför produkter som snart slutar fungera utan att tala om det. De måste vara tydliga med informationen om hur varorna påverkas när 2G- och 3G-näten nu försvinner. Konsumenten ska ha en ärlig chans att välja om man vill köpa varan utifrån relevanta fakta, säger Mikaela Källman, jurist på Konsumentverket, i en kommentar.

Enligt Konsumentverket bryter företagen, som inte informerar tydligt om att en produkt snart slutar fungera eller tappar viktiga funktioner, mot distansavtalslagen. Enligt konsumentköpslagen kan också konsumenter få rätt att häva köpet just på grund av otillräcklig information.

Myndigheten kommer i nästa steg att höra av sig till de företag som felar, men också berörda branschorganisationer med krav på bättring.

Vi förutsätter att företagen kommer att rätta sig frivilligt när de nu får ta del av vår granskning. Myndigheten följer upp granskningen och öppnar tillsynsärenden mot de företag som inte rättat sig, säger Mikaela Källman.

Annons