Promota på betalsidan?

Det är vanligt förekommande att e-handlare promotar varor på sin e-handelssajts betalsida. Dels är betalsidan oftast mer avskalad vilket gör att eventuella varor som promotas sticker ut, dels är kunden som närmast ett köp när denne befinner sig på betalsidan.

Getelastic.com har tagit akta på fenomenet och listat några olika sätt att promota varor på betalsidan. En första strategi är den klassiska bannern, placerad exempelvis rakt ovanför betalformuläret. Problemet med detta klassiska grepp är just det klassiska, skriver Getelastic.com. Kunden blir lätt blind för det alltför uppenbara och mest förväntade.

Annons

En annan strategi är ett flytande fönster som uppenbarar sig ovanpå betalsidan. Detta sätt att promota en vara är omöjligt att missa, men risken är förstås att kunden irriterar sig över att tvångsexponeras för ett erbjudande.

Det tredje sättet, vilket Getelastic.com håller som det främsta, är att promota varor i betalformuläret, så att de smälter in i designen och är direkt tillgängliga för kunden.

Getelastic.com efterfrågar e-handlares erfarenheter av de olika sätten att promota varor. Är det något av de nyss nämnda, eller är det bäst att inte promota något överhuvudtaget på betalsidan?

Annons