PTS varnar för brevfallet – värre än rekordåret 2019

Vill nu skapa mer hållbara leveranser.

Post- och telestyrelsen (PTS) meddelar idag att åtgärder behövs för en framtidssäker postmarknad. Myndigheten har nu analyserat 2020 och kommit fram till att fallet i brevvolymerna fortsätter.

Årets rapport visar att brevvolymen fortsätter att falla, och att takten är högre än det tidigare rekordåret 2019. Antalet utdelade brev minskade med nästan 12 procent under 2020, till sammanlagt 1,6 miljarder brev, meddelar PTS.

Annons

Postlådan fortsatt viktig

I samband med att breven faller som aldrig förr så växer förstås e-handeln och därmed antalet paket.

I pandemins spår så växte e-handeln med 40 procent under 2020 och det levererades nära 192 miljoner paket (upp till 20 kg). Knappt 48 miljoner paketbrev utdelades genom brevbäringen vilket innebär att postlådan är en fortsatt viktig leveranskanal.

Vill se ökad samverkan

PTS berättar även att 22 miljoner av dessa paket var returer. Myndigheten ska nu också kika på vilka insatser som görs på postmarknaden för att skapa mer hållbara leveranser under kommande år.

Vi konstaterar att brevmarknaden har förändrats mycket på kort tid och det finns inga tecken på att detta skifte skulle upphöra. Samtidigt behöver brev- och paketflödena bli än mer integrerade i andra marknader. För att posttjänsten bättre ska svara mot samhällets nuvarande och framtida behov så behövs åtgärder och anpassningar från många olika aktörer, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

PTS efterlyser nu en ökad samverkan mellan postsektorn och andra samhällssektorer.

"Det som är utlovat ska hållas"

Myndigheten lyfter förstås även PostNords tester med utdelning varannan vardag av brev, medan paket kan delas ut varje dag. En modell som ska rullas ut i hela landet under de kommande åren.

Även om det behövs anpassningar så är det viktigt att kvaliteten inte äventyras. Det som är utlovat ska hållas och man ska kunna lita på att brevet kommer fram i tid. PTS kommer fortsätta att granska hur Postnord följer de krav och regler som gäller, säger Emma Maraschin.

Annons
Annons