Ramaskri när leveransen är sen – ”negativ konsekvens”

Negativa konsekvenser när man bommar en hemleverans.

Teknikföretaget Descartes som specialiserat sig på logistikmjukvara har återigen tagit tempen på e-handelsfrakten. I företagets årliga e-handelsundersökning, som släpps i sin andra upplaga, så framgår det att många är missnöjda med hemleveranserna.

Resultatet ska visa på vissa förbättringar från föregående år, men fortsatt har en majoritet av de tillfrågade upplevt problem vid leverans av varor som har inhandlats på nätet, meddelar Descartes.

Annons

Undersökningen visar att av de 67 procent som har upplevt leveransproblem så har nära 7 av 10 agerat på sitt missnöje på ett sådant sätt att det har fått en negativ konsekvens för företaget där produkten är köpt eller firman som levererade varan, säger Chris Jones, EVP of Industry på Descartes.

De största leveransproblemen ska alla vara relaterade till tid på något sätt. Till exempel att varan inte kommer på utsatt tid. Av de 67 procent som upplevt problem så ska alltså 68 procent av dessa tagit någon form av åtgärd. Konsekvenserna har Descartes samlat i följande tabell:

Undersökningen visar att miljö och hållbarhetsaspekten också är viktig för många konsumenter. Bland nordiska e-handelskunder säger 7 av 10 att det är en viktig fråga. Den siffran är en ökning från föregående år när 66 procent svarade samma sak, meddelar Descartes.

Undersökningen pågick under tre månader och totalt tillfrågades 8000 respondenter i Europa och Nordamerika.

Annons