Rapport från byggsektorn: Kraftig ökning av nya e-handelslager

Butiksdöden sätter spår.

Det kanske inte märks så mycket från dag till dag, men lyfter man blicken och tittar på en lite längre period är det uppenbart att handeln genomgår en totalförändring. På några år har tusentals butiker stängt i Sverige, och enligt siffror från Svensk Handel har vi bara sett början på det skifte som digitaliseringen fört med sig.

LÄS ÄVEN: 5000 butiker försvann och 11 000 till är på väg bort

Annons

Nu visar ny statistik från branschaktörerna Sverige Bygger och Byggfakta, att detaljhandelsskiftet även syns tydligt i vilken typ av lokaler som byggs. Enligt uppgift ökar fortfarande byggandet av nya butikslokaler och köpcentrum, men det är en tydlig avmattning som sker i den delen av marknaden. Projekteringsindex för nya butikslokaler och köpcentrum ska ha minskat med 35 procent under 2019 när det gäller projekt i prisklassen 1-500 miljoner kronor.  Räknar man in projekt med ett värde på över 500 miljoner är tappet ännu större, 65 procent.

Lagerökning på 152 procent

Däremot ökar behovet, och därmed byggandet, av lager- och logistiklokaler.

I prisklassen 1-500 miljoner ökade projekteringen av lagerbyggnader med 80 procent under 2019. Räknas även den dyrare prisklassen in hamnar ökningen på 152 procent.

Det är intressant att notera att förändringarna i projekteringsskedet sker samtidigt – konsulterna projekterar för ökade lagerytor och minskade köpcentrum och butiker. Den ökade projekteringen under 2019 är en tydlig indikation på att byggstarterna av logistikanläggningar och lagerbyggnader kommer att öka under 2020, säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger/Byggfakta.

Annons