Rättvis handel på www.sallyann.se

Frälsningsarmén har lanserat sin webbutik www.sallyann.se. Sally Ann är arbetsnamnet för Frälsningsarméns verksamhet för rättvis handel.

Tanken bakom webbutiken är att skapa nya arbetstillfällen i världens fattigaste länder, arbetstillfällen med bra lön, bra arbetsmiljö, utan barnarbete och med miljöhänsyn.

Annons

I sortimentet finns bl.a. bastkorgar, sidenkuddar och handtillverkade pappersvaror. Varorna tillverkas för närvarande i Kenya, Bangladesh och Peru.

Webbutiken har skapats genom samarbete med Nordisk e-handel och EDI-soft.

Annons