Regeringens smäll mot handeln – här är alla nya restriktioner

"Läget har förvärrats".

Den fysiska handeln slapp vaccinpassen, men fick återigen tuffa utmaningar att tackla när statsministern bestämt uppmanade till hemmajobb igen för de som kan. Något som kan slå mot inte minst sko- och modebutikerna. Det manades även till att begränsa kontakter inomhus överlag.

Det är utan tvekan så att läget har förvärrats. Smittspridningen befinner sig på historiskt höga nivåer, sa Magdalena Andersson och fortsatte:

Annons

Jag vill kraftfullt understryka att alla som kan arbeta hemifrån ska göra det.

Dessutom skärptes taket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Här infördes ett bekant maxtak på 50 personer, så länge vaccinbevis saknas. Man vill också genomföra deltagartak på 500 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, även när vaccinationsbevis finns att tillgå.

Det sistnämnda får dock vänta ett tag, då det krävs nya förordningar innan det kan genomföras.

Restriktionerna ska gälla fram till mitten av februari, för att sedan omprövas var 14:e dag.

De nya åtgärderna som framfördes:

  • Privata sammankomster. Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.
  • Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.
  • Inresor. Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

Övriga nya åtgärder som gäller från den 12 januari, genom beslutade ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer:

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
  • Mässor. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
    Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast klockan 23.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Annons
Annons