Reklamen beskrevs som ”pornografisk” – Caia frias av oening nämnd

"Utnyttjar kvinn­ans sex­ualisera­de kropp för att tjäna pengar".

I november släppte skönhetsvarumärket Caia Cosmetics, som bland annat Bianca Ingrosso står bakom, en ny parfym. I samband med detta gjorde företaget en kampanj i vanlig ordning, där Bianca Ingrosso fick huvudrollen.

LÄS ÄVEN: Influencern fälls för oklart Caia-inlägg – ”finns inget generellt krav”

Annons

I kampanjen, som inkluderade både stilla och rörligt reklammaterial, var hon klädd i en svart body och svarta strumpbyxor för att matcha parfymens svarta flaska. Två av annonsbilderna väckte dock oro hos en mottagare som anmälde dem till Reklamombudsmannen.

Reklamen är könsdiskriminerande för att fokus är kvinnans kropp och inte produkten som säljs, skrev anmälaren.

På båda bilderna ser man knappt parfymen som Caia Cosmetics gör reklam för, man utnyttjar kvinn­ans sex­ualisera­de kropp för att tjäna pengar.

Caia Cosmetics valde att inte yttra sig i ärendet. Därför gick Reklamombudsmannen direkt till en bedömning.

Reklamen har förekommit i två inlägg på Caia Cosmetics Instagramkonto. Reklamen har alltså inte publicerats i ett medium som enligt opinionsnämndens praxis medför att reklamen kan uppfattas som särskilt påträngande, inleder RO.

Eftersom det är två bilder väljer nämnden att göra två bedömningar, och börjar med att sammanfatta bilden där Bianca Ingrosso poserar liggande på rygg på golvet.

Fram­ställningen av kvinnan, genom den kroppsnära klädseln och posen på golvet, ger ett sensuellt intryck. Nämnden finner dock inte att kvinnan fram­ställs som ett sexobjekt.

Nämnden tar därefter ställning till inlägget med en bild där kvinnan poserar i samma kroppsnära kläder som be­skrivits ovan, men sitt­andes på en pall.

Annons

Den pose som kvinnan intar i bilden är enligt nämnden mer sexuali­seran­de än sensuell. Nämn­den finner därför att kvinnan framställs som ett sex­­objekt. Framställningen av kvin­nan har dock en viss kopp­ling till den marknadsförda pro­dukten genom den este­tiska gestaltningen av den mark­nads­­för­da par­fymen som bilden förmedlar.

Framställningen är därför enligt nämnden, vid en hel­hetsbe­döm­ning, inte nedvär­derande för kvin­nor i allmänhet.

Opinionsnämnden var dock inte enig i beslutet då en ledamot inte höll med avseende det andra inlägget.

Jag finner att den pose kvinnan intar i bilden, där hon poserar sitt­ande på en pall, är en klassiskt förförisk och inbjudande pose, som ofta använts inom pornografiska bilder och filmer, det vill säga kvinnan är lättklädd, sitter ner på ett inbjudande sätt med extremt särade ben som inte kan sägas vara ett helt naturligt sätt att sitta på. Kvinnan fram­ställs därmed som ett sexobjekt.

Det kan inte anses vara en motiverad pose för att marknadsföra parfym. Framställningen är enligt mig därför köns­diskriminerande och nedvär­derande för kvin­nor i allmänhet, då kvinnan betraktas som ett tillgängligt objekt att inta.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd konstaterade trots allt att ingen av de anmälda bilderna är köns­diskrimin­er­an­de och den slutliga bedömningen är att bilderna inte strider mot artikel 2 första stycket i ICC:s regler.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!