RO fäller e-handlare – ”det är ett mänskligt misstag”

"Svårt att reagera direkt".

E-handelsföretaget Swappie, som säljer begagnade Apple-telefoner, grundades 2015 i Finland. Företaget har gjort sig känt på den svenska marknaden bland annat via flera influencersamarbeten i olika sociala kanaler.

Men nu har en privatperson anmält ett av bolagets sponsrade Facebookinlägg till Reklamombudsmannen.

Annons

I det anmälda inlägget står det "Final sale! Fram till söndag får du iPhone X från 4490 kr. Alla våra iPhones är i nyskick med 12 månaders garanti”.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det inte säljs någon mobil till det annonserade priset.

Swappie i sin tur menar att personen olyckligt hamnat i en "tidslucka" mellan att telefonen i fråga såldes slut och att företaget upptäckte detta och stängde av annonsen.

Vi har inte på något sätt försökt lura konsumenter. Produkten ifråga har varit slutsåld under den tidpunkt då anmälaren har sett annonsen. Under den tidslucka mellan det att telefonen tog slut och annonsören fick veta att produkten var slut och stängde av den aktuella reklamen, har reklamen sett felaktig ut, skriver Swappie till RO.

Eftersom företaget säljer begagnade telefoner är antalet produkter begränsade. De klassas och prissätts efter olika kriterier och därför kan exempelvis två telefoner av samma modell ha två olika priser.

I annon­sen står det att iPhoneX 64 GB säljs från 4490 kronor, telefonen klassas i kate­gorin ”Okej skick”. Det händer att produkter säljer slut under reatider eftersom det är hög efterfrågan. Därför hade vi också förberett en likadan annons men med något högre pris som gällde samma telefon men i den lite dyrare kate­gorin ”bra skick”. Båda annonserna har Swappie haft live hela tiden, för att ha en back-up ifall den billigare telefonen i den anmälda reklamen skulle sälja slut.

Så fort annonsören fick vetskap om att iPhoneX för 4490 kronor hade tagit slut, stängdes reklamen av. Det tog dock några timmar och var helt klart inte tillräckligt snabbt eftersom personen som anmälde reklamen hade hunnit reagera på annonsen. Detta är ett mänskligt misstag som annonsören verkligen har försökt undvika genom att samtidigt köra en likadan reklam med ett annat pris, på en modell som annonsören antog inte skulle sälja slut lika fort. Det är i praktiken väldigt svårt att veta hur lagersituationen ser ut i realtid och kunna reagera samma minut som något säljer slut. Swappie beklagar att den anmälda reklamen inte togs ned i tid efter att produkten hade sålt slut.

Reklamombudsmannen bedömer att Swappies annons är vilseledande samt att den saknar information om att den marknadsförda produkten säljs i begränsad mängd. Därför väljer RO att fälla företaget.

Annons

Reklamombudsmannen finner att reklamen uppfattas som att annonsören säljer den marknadsförda mobil­tele­fonen från 4490 kronor och att den går att köpa för 4490 kronor. Enligt annonsören hade produkten sålt slut och marknadsför­ingen ändrades så fort annonsören fick veta detta. Reklamombudsmannen konstaterar att reklam­en, i vart fall i viss mån, fortsatt har visats trots att produkten som sålts för 4490 kronor har tagit slut. Av rekla­men framgår inte att produkterna säljs i en mängd som tydliggör för konsumenten att de riskerar att sälja slut.

Reklamombudsmannens finner mot den bakgrunden att reklamen är vilseledande. Att annonsören tagit ned reklamen några timmar efter att produkten sålt slut ändrar inte bedöm­ningen. Reklamen strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Annons