Rugvista till nytt logistikcenter: ”Moderna lokaler”

Samlar allt under samma tak.

Rugvista vill samla huvudkontor, lager och logistik under ett och samma tak. Därför har man signerat ett nioårigt hyresavtal med Catena för en ny kontors- och logistikanläggning.

Den mäter 13 700 kvadratmeter och kommer att vara belägen i Malmö Mellersta hamnområde. Där får man snabb åtkomst till både E6 och E20.

Annons

Vid inflyttning kommer cirka 100 medarbetare arbeta i de nya moderna lokalerna som är anpassade efter vår verksamhet. Vi uppskattar särskilt att hållbara lösningar är en del av såväl byggprocessen som den färdiga anläggningen och ser fram emot det fortsatta samarbetet med Catena, säger Michael Lindskog, vd för Rugvista, i ett uttalande.

Och som brukligt är numer så kommer den nya anläggningen att miljöcertifieras. Dessutom kommer solceller att installeras på taket.

Vi ser fram emot att välkomna Rugvista till en arbetsplats som ligger helt i linje med vår filosofi att lager- och logistikanläggningar också ska vara attraktiva arbetsplatser där människor trivs och utvecklas, säger Catenas regionchef, Fredrik Renå.

Inflyttningen är beräknad till sommaren 2025.

Annons