Rusning till utbildningar inom e-handeln: ”Attraktiv bransch”

Populäraste branschen just nu.

Allt fler söker sig till e-handeln när det är dags att göra karriär. Det visar siffror från SCB. Faktum är att utbildningen e-commerce manager är yrkeshögskolans populäraste, med hela 2438 behöriga sökande till 472 platser.

Redan innan coronakrisen fanns en tydlig trend med växande e-handel och nya affärsmodeller som utmanar den fysiska butiken och traditionella handeln. Även om det är för tidigt att säga vad krisen kommer leda till på sikt ser vi nu förändrade köpbeteenden som kan leda till att ännu fler väljer att handla på nätet. Detta kan i sin tur leda till att fler vill driva företag och verksamheter inom e-handel, säger analytikern Linda Wiklund på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Annons

Även på andra plats återfinns en utbildning som kan kopplas till e-handeln, nämligen gigital marknadsförare.

E-handeln är en attraktiv bransch som kommer att fortsätta att växa. På lång sikt kan kompetensbehovet förändras då AI kan komma att få en viktigare roll, säger Linda Wiklund.

Lista: Yrkeshögskolans populäraste utbildningar
1. E-commerce manager 5,2
2. Digital marknadsförare 4,8
3. Tandsköterska 4,4
4. Inköpare 4,3
5. Behandlingspedagog, 4,1
Behöriga sökande per plats (utbildningar med fler än 200 platser)

Annons