Så designades helsvenska elbilen: ”Logiskt att den görs här”

DEN SVENSKA GRUVAN Pauline Fabre, en fransk designstudent på Umeå universitet, var med och skapade konceptbilen MINE – en vision om en elbil helt utvunnen ur Sverige. Nu hoppas hon att fler ska se att det är möjligt göra projektet till verklighet. – Att bygga en bil i det land som materialen kommer ifrån är ju logiskt, säger Pauline Fabre.

Enligt prognoser kommer det år 2030 att rulla 15 gånger så många elbilar på de svenska vägarna, jämfört med idag. En utveckling som är bra för fossilfria transporter som är en viktig del i klimatomställningen. Samtidigt behövs det både mer och fler metaller och mineral för att de ska kunna bli verklighet.

En elbil innehåller till exempel 53 kilo koppar (ungefär tre gånger så mycket som en bensinbil) – vilket betyder att nästan 85 000 ton behöver brytas eller återvinnas enbart för att tillgodose det svenska behovet. Dessutom behövs rikliga mängder av till exempel kobolt, grafit och nickel.

Den färdigdesignade konceptbilen Mine. De innovativa hjulen skapades av Pauline Fabre.

Det är metaller och mineral som finns under våra fötter, i den svenska berggrunden, och att bryta dem på hemmaplan innebär en betydande miljövinst jämfört med att importera. Den malm som bryts här i Sverige har ett betydligt lägre CO2-avtryck som redan idag uppskattas leda till att utsläpp av 6 miljoner ton CO2 per år undviks jämfört med om det hade skett i andra länder.*

Snillrika hjul och solceller

För att illustrera de många möjligheterna som finns när metaller och mineral från vår berggrund tas tillvara, skapades nyligen konceptbilen Mine i ett samarbete mellan Den Svenska Gruvan, bildesigner Michael Hallgren och fyra studenter från Umeå universitet.

En av de studenterna var alltså Pauline Fabre, som utbildar sig inom transportdesign.

– Jag har tidigare jobbat med att utveckla en rallybil och ett cityfordon som är en blandning mellan en cykel och en motorcykel. När jag såg möjligheten att delta i det här projektet verkade det väldigt intressant, så jag ställde upp direkt, berättar hon.

Studenternas uppdrag var att skapa en vision om en framtida elbil under ledning av Michael Hallgren. Mine är den gemensamma slutprodukten: En konceptbil med hjul och kaross designade för att ge lägsta möjliga luftmotstånd. På taket ger de integrerade solceller maxad räckvidd och möjliggör ett smidigt batteripaket.

Från Paulines ursprungsbil var det just de snillrika hjulen som blev en del av Mine. De karakteristiska fälgarna stack ut då konstruktionen släpper igenom kylande luft till den kraftfulla motorn.

Det krävs för att Mine ska bli verklighet

Under projektets gång lärde sig Pauline Fabre mycket om varifrån materialen till dagens fordon egentligen kommer.

– När jag skapade mina skisser var det viktigt att visa upp råmaterialen och vi pratade mycket om hur metallerna utvinns och sedan behandlas. Det gav mig en större förståelse för vad som krävs för att bygga en modern elbil.

– All metall och mineral går ju att återvinna, men om man behöver bryta nya är det bättre att göra det i ett land som har bra regler och restriktioner på plats och där man respekterar människorna som utför arbetet, säger hon.

Visionen är att Mine ska gå att provköra år 2035, då hoppas Pauline Fabre själv att hon har många år som rutinerad bildesigner under (säkerhets)bältet. Men för att det ska bli verklighet krävs att resurserna som vi har i den svenska berggrunden förädlas på bästa sätt.

– Redan idag vill folk ha fler produkter som är närproducerade, de vill veta varifrån materialen kommer och att de inte har fraktats över hela världen. Jag tror är att den trenden är kvar för att stanna och att europeiska företag alltmer kommer se till att materialen kommer från bra källor och har utvunnits på ett kontrollerat sätt, avslutar Pauline Fabre.

Läs mer om svensk gruvnäring och visionen om Mine här!

Fakta / Därför bör vi bryta metaller till elbilar på hemmaplan

  • Sverige är världsledande när det gäller hållbar gruvindustri

En gruva påverkar miljön. Det är ett ingrepp i marken, men Sverige har en av världens hårdaste miljölagstiftningar och den som får tillstånd att bryta malm måste också ha medel låsta för återställning av marken när verksamheten upphör. 

Svensk gruvnäring räknas redan idag som den mest hållbara i världen. Effektiva produktionsmetoder, lägre utsläpp än näringen i jämförbara länder och bra arbetsmiljö är grunden för det. Och målen att bli än mer hållbara är högt satta. Gruvfordon konverteras till eldrift och svenska företag driver flera banbrytande projekt. Bland annat LKAB:s satsning på fossilfritt stål och Bolidens gröna koppar.

  • De sällsynta jordartsmetallerna finns under våra fötter

I dag finns tolv aktiva gruvor i Sverige – de utgör tillsammans 0,4 promille av den totala markytan. Men potentialen att utvinna både mer och fler metaller från vår berggrund är stor. Till exempel grafit, nickel och sällsynta jordartsmetaller som behövs för ett fossilfritt samhälle.

Ytterligare forskning och innovation på hemmaplan banar inte bara väg för den svenska omställningen, den går också på export och ger vinster globalt.

  • Metallerna vi har räcker inte – trots återvinning

När en metall eller mineral är utvunnen ur marken kan den användas om och om igen i all evighet och i Sverige blir vi allt bättre på att återvinna.

Men även om vi återvinner allt som redan finns ovan jord räcker det inte för den omställning som krävs. Tillgången till metaller och mineral sätter takten för elektrifiering – elbilar, utbyggnad av vind- och solenergi och mycket mer behöver råvaror för att produceras.

Studenterna från Umeå universitet har med andra ord mycket goda förutsättningar att år 2035 få se sin konceptbil rulla på de svenska vägarna.

Läs mer om visionen här!

 

*Källa.