Så digitaliserar du logistiken för din nätbutik

Att digitalisera fler delar av sin e-handel har blivit alltmer populärt. Möjligheten att använda data och Artificiell Intelligens för att göra logistiken mer effektiv skapar fler möjligheter för e-handlare oavsett nätbutikens storlek. Dessutom kan integrationer med befintliga e-handelsplattformar göra processen väldigt smidig.

Det finns en stark automationstrend inom svensk e-handel, med fokus på att skapa en mer effektiv logistik. Det finns dock utmaningar med att komma igång, speciellt för mindre nätbutiker. Den initiala investeringen som krävs för att skapa ett automatiserat lager är stor, vilken kan vara avskräckande för många. Men det finns en lösning. 

Med fulfilmentlösningen Shelfless från Bring får du som nätbutik möjligheten att nyttja högautomatiserade fulfilmentlager i världsklass, där du enbart betalar för den yta som används. Detta gör att både stora och små nätbutiker kan använda denna tjänst utan att behöva investera stora summor i ett eget högautomatiserat lager. 

”Med Shelfless behöver du inte ha ett lager själv, och du undviker därmed de kostnader som detta innebär. Genom att köpa tjänsten Shelfless, får du ett effektivt lager anpassat efter dina behov.” – Saman Hadiani, Head of digital, Shelfless på Bring

Sömlös integration med befintliga system

En annan utmaning med att automatisera logistiken ligger i att harmonisera de olika systemen genom hela logistikkedjan. Saman förklarar: ”Att automatisera en lagerlösning själv är inte helt enkelt. Delvis är det en stor investering att göra själv, men det är också ett omfattande jobb att få de olika processerna att fungera i harmoni med varandra. Variationen av all automation, från robotar till lagerband och hiss-teknik, gör att arbetet blir komplext.”

Detta behöver inte Shelfless-användare oroa sig för, då integration och IT-lösningar tas om hand av Bring. Dessutom har Shelfless ett egenutvecklat Warehouse Management System vilket gör det möjligt att snabbt anpassa integrationer, flöden och produktion efter e-handlarens behov där Time-to-Market är essentiellt.

Lager i hela Norden

Att finnas nära kunden är en annan trend som Saman känner igen. ”Vi ser att e-handlare vill att lagret ska splittras på flera platser. Man vill vara nära kunden.”, förklarar han. 

Med hjälp av Shelfless får du möjligheten att nyttja de lager som finns strategiskt placerade runt om i Norden, vilket ger en konkurrensfördel då lagret kommer närmare slutkunderna. Dessutom gör detta att klivet in på marknader utanför Sveriges gränser blir betydligt enklare. 

Utnyttja data till din fördel

Även inom data-insamling finns potential att utveckla sin verksamhet. Med hjälp av data kan AI prognosticera och förutsäga beställningar, vilket leder till förbättrad lagerhållning och därmed kortare leveranstid till slutkund. Saman ser även en trend under 2022 med nya start-ups som är helt dedikerade till att samla in data, och att använda denna på bästa sätt. 

Shelfless har ambitionen att demokratisera data även för mindre och medelstora e-handlare, med syftet att ge sina e-handlare en digital upplevelse av sin outsourcade lager. Med hjälp av visuella modeller av lagret i realtid kan e-handlare se simulationer av exempelvis förändringar i sortimentet. 

Vill du veta mer om Shelfless?

Hör av dig till Bring så kan de berätta mer om deras fulfilmentlösning och vad den kan göra för dig och din nätbutik.