Så får du tid över att fokusera på kärnverksamheten

Att jobba med produkt- och affärsutveckling kräver tid och energi – något som kan bli en bristvara när övriga företagsprocesser blir överväldigande. Hur löser man problemet?

Driver du ett företag som du vill fortsätta utveckla och skala upp i takt med ökad tillväxt? Som entreprenör är det oftast produkt- och affärsutveckling man gärna lägger allt sitt krut på.

När din verksamhet växer är det dock vanligt att vissa företagsprocesser blir så överväldigande att du får mindre tid över att fokusera på kärnverksamheten. Detta kan innefatta delar som kundtjänst och marknadsföring – två väsentliga företagsprocesser som inte är att försumma.  

E-handlare väljer outsourcing

För att lösa problemet och kunna lägga all sin fokus på kärnverksamheten väljer därför allt fler företag, särskilt inom e-handel, att outsourca en eller flera delar av sina affärsprocesser. Vanligast är det att man börjar med outsourcing av sin kundtjänst

När du outsourcar din kundtjänst får du kvalificerad personal som jobbar direkt för dig, precis som om du anställt dem själv – men eftersom du outsourcar får du en betydligt mer kostnadseffektiv lösning.

Gör kundtjänsten flexibel

Outsourcing av kundtjänst möjliggör det för dig att kunna schemalägga personal på kvällar och helger till samma kostnad som när de jobbar dagtid under vardagar. Outsourcingbolag som OnlineFactory erbjuder enkla och transparenta upplägg där du endast betalar ett fast timpris för de timmar din outsourcade personal jobbar för dig. 

En annan fördel när du outsourcar kundtjänst är att du kan täcka upp med personal på svenska, men även andra språk som talas på de marknader du säljer på. Att kunna erbjuda support på kundens modersmål är en stark fördel.

Skräddarsydda lösningar

Kvalificerade outsourcingbolag som OnlineFactory skapar en skräddarsydd lösning som är helt anpassad efter just din verksamhet. Vare sig ditt behov gäller hela eller delar av kundtjänsten, ett tillfälligt resurstillskott under högsäsong eller tills vidare, så får du en lösning som passar just din verksamhet.

Skala upp snabbt och enkelt vid högsäsonger

Nu när Black Friday och julhandeln står för dörren kommer trycket på kundtjänsten öka enormt i takt med att försäljningen exploderar. Under säsongstoppar kan det vara svårt att snabbt skjuta till extra resurser, och att förlita sig på traditionella bemanningsföretag kan vara både dyrt och oberäkneligt. Med OnlineFactory får du en lösning som är kostnadseffektiv och enkel att implementera. Du får snabbt kvalificerad personal på plats som jobbar dedikerat för dig.