Så förändrade pandemin branschen: ”Skakat om radikalt”

"Tidigare sätt att jobba på är inte längre gångbara".

E-handeln fick sig en rejäl skjuts under pandemiåren när många övergav den fysiska handeln för att i stället shoppa på nätet. Men även om pandemieffekten börjat klinga av, och allt fler hittar tillbaka till butikerna, finns det branscher som förändrats i grunden sedan pandemin bröt ut i början av 2020.

En av dem är den svenska modebranschen som fick se försäljningen i den fysiska handeln störtdyka, men som också tvingades till en ännu snabbare digitalisering. Det visar en ny studie framtagen av forskningsinstitutet Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Annons

Pandemin har skakat om branschen radikalt och tidigare sätt att jobba på är inte längre gångbara. Den hade inte bara påverkan på marknaden, utan även bakåt i produktionsleden, då det blivit svårt att planera för vad som ska produceras och när, säger konsumtionsforskaren Gabriella Wulff.

Det stora bakslaget

Studien visar att förändringen i klädbranschen skedde i två steg under pandemin. Först var det den chock som drabbade samhället i början av pandemin då människor blev mer försiktiga i hur de rörde sig på offentliga platser. Det andra steget kom då samhället svarade med olika åtgärder för att minska smittspridningen.

Bland annat rekommenderades människor att arbeta hemifrån och undvika folksamlingar, samt att shoppingcenter pekades ut som specifika områden att undvika. Det var då som modebranschen drabbades hårdast.

Den här perioden som det stora bakslaget kom och försäljningssiffrorna störtdök. De företag som fortsatt försökte locka till butik möttes av stor skepsis i sociala medier, där deras brist på vilja att bidra till minskad smittspridning ifrågasattes, säger Gabriella Wulff.

Digitala relationer

Modebranschen var redan innan pandemin en digitaliserad bransch men för många var den fysiska butiken en central del i att skapa en koppling till kunden. Bland annat genom events, pop up-butiker, kundkvällar och utförsäljningar.

Pandemin tvingade företagen till att hitta andra sätt att nå ut till kunden, något som ökade på digitaliseringen ytterligare. Enligt studien har utvecklingen även gått från att skapa snygga webbsidor, till ett mer funktionellt fokus, för att möjliggöra att få ut produkterna den vägen istället för genom den fysiska butiken.

Ett fenomen som växte under den här perioden var Live Video Shopping, där företagen gör sändningar online, i sociala medier och på sina hemsidor. Det möjliggjorde för företagen att fortsatt jobba med att bygga relationer med kunder, i ett läge där det annars var svårt att hitta kontaktpunkter, säger Gabriella Wulff.

Annons
Annons