Så hanterar du de nya e-handelskanalerna

Digitaliseringen av ekonomin fortskrider och nya kanaler för e-handel växer fram hela tiden. Vi tittar närmare på de problem och möjligheter som detta skapar för företag.

Trenden pekar tydligt på att e-handeln kommer att fortsätta öka i betydelse de kommande åren. Utvecklingen för med sig stora möjligheter för företag när det gäller att nå nya kunder och marknader samt minska sina kostnader, men den är samtidigt inte helt utan sina utmaningar. 

I takt med att kunderna handlar alltmer på internet så ökar också deras förväntningar på kvalitativa och positiva upplevelser online. En annan utmaning är den som uppstår i och med den snabba utvecklingen av nya kanaler för e-handel. Helt plötsligt kan det komma fram en helt ny kanal som slår ut stora delar av företagets tidigare marknadsföringsstrategi. Då gäller de​t att vara förberedd så man inte förlorar kunderna när de går över till den nya kanalen. 

Exemplet TikTok

Ett exempel på en digital kanal som snabbt vuxit fram och blivit oerhört populär är TikTok, en plattform för korta videor och livesändningar. Inte minst bland generation Z är TikTok en av de mest populära sociala medierna, med över en miljard användare. 

Utmaningen med nya kanaler som TikTok består i att företagen ofta behöver utforma en ny strategi för varje enskild plattform, eftersom de skiljer sig så radikalt från varandra. Många digitala chefer uttrycker att de nya och snabbt framväxande digitala kanalerna är en av de utmaningar som de är minst förberedda för. 

Det finns ingen given eller självklar strategi för att bemöta den här utmaningen. Däremot finns det några generella riktlinjer och principer man kan luta sig mot. För det första är det viktigt för företaget att behålla samma tonalitet och budskap över alla kanaler - även om vissa anpassningar hur budskapen framförs måste göras. För det andra är det också viktigt att förstå själva idén bakom den nya kanalen. Vilken eller vilka målgrupper riktar den sig till och vad är det som driver besökare dit? För det tredje behövs även ett proaktivt tänkande för att ligga i framkant; vilka små kanaler är det som växer snabbt idag och som kan tänkas bli viktiga plattformar i framtiden? 

Nya kanaler nyckel till framgång även för B2B

Även om B2B-marknaden tidigare i viss mån släpat efter B2C-marknaden vad gäller övergången till e-handel, så syns nu tydliga tecken på att den börjar komma ikapp. Redan idag bedriver över hälften av B2B-företagen någon form av försäljning via sociala medier och den digitala handeln som helhet står nu för nära hälften av intäkterna, enligt “State of Commerce” en ny undersökning från Salesforce. Den andelen förväntas dessutom öka under de närmaste två åren.

Precis som inom B2C är nyckeln till framgång inom B2B att erbjuda den bästa möjliga kund- och köp-upplevelsen. Det är också anledningen till varför investeringar i digitala kanaler och teknologi för B2B är så pass viktigt. Efterfrågan på mer komplex B2B-försäljning online ökar hela tiden. Att tillhandahålla en problemfri användarupplevelse är därför nyckeln till att ta den digitala kundresan framåt.

Att förstå sina kunder är grunden till en bra marknadsföring. Genom AI-driven personalisering och automatisering är det möjligt att nå ut med rätt budskap till rätt kund. Cloudlösningar som tex Pardot kan hjälpa dig med din B2B-marknadsföring genom automatiserad email marketing, leadsgenerering och en effektivare försäljning.

Nya digitala kommunikationsverktyg kommer fortsätta utvecklas för både B2B och B2C - och detta kommer öppna upp nya marknader för de företag som förstår hur de ska kommunicera med sina kunderna där. 

Är du intresserad av att optimera dina förutsättningar för B2B e-handel. Se hur här