Så många äldre e-handlar idag: ”Hänt något ganska dramatiskt”

Experten tror att effekten håller i sig.

Seniorerna stormar e-handeln. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. De undersökte i vilka åldersgrupper näthandeln ökar som mest och där stack äldre, födda på 1930- och 40-talet ut rejält. Faktum är att hela 54 procent nu uppger att de handlar online minst en gång i månaden. En rejäl ökning från tidigare 21 procent.

Förändringen har en tydlig koppling till coronakrisen. Vi ser ett mönster där äldre personer som i större utsträckning undviker att röra sig i offentliga miljöer istället går över till att handla via nätet, säger John Magnus Roos, forskare vid Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola.

Annons

Totalt bland de 2349 personerna i undersökningen svarade 79 procent att de e-handlar minst en gång i månaden, att jämföra med tidigare 55 procent. Och det är framför allt de äldre som driver trafikökningen. Bland personer födda 1977-2000 ser man nämligen ingen större ökning.

Tryggare konsumtion

Däremot syns en tydlig uppgång i matkonsumtionen på nätet. Bland personer födda mellan 1977 och 2000 anger 51 procent att de handlar mat på nätet minst en gång i månaden. Att jämföra med 14 procent före pandemin. Bland personer födda 1930-40 handlar numer 23 procent mat på nätet, något som bara 1 procent ägnade sig åt innan coronakrisen.

Vi ser tydligt att det hänt något ganska dramatiskt vad gäller köpbeteenden hos äldre, och att personer födda på 1930- och 40-talets första halva är de som i störst utsträckning nu börjat använda sig av internet för att konsumera tryggare. Våra siffror visar tydligt att yngre personer, födda från mitten av 1960-talet och framåt, inte alls ökat sin e-handel lika mycket, säger John Magnus Roos.

"Hundra procent övertygad"

Han gör även samma analys som både handlare och betalbolag, det vill säga att uppgången kommer att hålla i sig.

Ja, det är jag hundra procent övertygad om. Tidigare forskning visar att om man har tagit sig över tröskeln och börjat e-handla, så fortsätter man. Dessutom benämns personer som är födda mellan 1930 och 1945 som den plikttrogna generationen. De överger inte sina vanor så lätt.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!