Så många äldre e-handlar idag: ”Hänt något ganska dramatiskt”

Experten tror att effekten håller i sig.

Seniorerna stormar e-handeln. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. De undersökte i vilka åldersgrupper näthandeln ökar som mest och där stack äldre, födda på 1930- och 40-talet ut rejält. Faktum är att hela 54 procent nu uppger att de handlar online minst en gång i månaden. En rejäl ökning från tidigare 21 procent.

Förändringen har en tydlig koppling till coronakrisen. Vi ser ett mönster där äldre personer som i större utsträckning undviker att röra sig i offentliga miljöer istället går över till att handla via nätet, säger John Magnus Roos, forskare vid Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola.

Annons

Totalt bland de 2349 personerna i undersökningen svarade 79 procent att de e-handlar minst en gång i månaden, att jämföra med tidigare 55 procent. Och det är framför allt de äldre som driver trafikökningen. Bland personer födda 1977-2000 ser man nämligen ingen större ökning.

Tryggare konsumtion

Däremot syns en tydlig uppgång i matkonsumtionen på nätet. Bland personer födda mellan 1977 och 2000 anger 51 procent att de handlar mat på nätet minst en gång i månaden. Att jämföra med 14 procent före pandemin. Bland personer födda 1930-40 handlar numer 23 procent mat på nätet, något som bara 1 procent ägnade sig åt innan coronakrisen.

Vi ser tydligt att det hänt något ganska dramatiskt vad gäller köpbeteenden hos äldre, och att personer födda på 1930- och 40-talets första halva är de som i störst utsträckning nu börjat använda sig av internet för att konsumera tryggare. Våra siffror visar tydligt att yngre personer, födda från mitten av 1960-talet och framåt, inte alls ökat sin e-handel lika mycket, säger John Magnus Roos.

"Hundra procent övertygad"

Han gör även samma analys som både handlare och betalbolag, det vill säga att uppgången kommer att hålla i sig.

Ja, det är jag hundra procent övertygad om. Tidigare forskning visar att om man har tagit sig över tröskeln och börjat e-handla, så fortsätter man. Dessutom benämns personer som är födda mellan 1930 och 1945 som den plikttrogna generationen. De överger inte sina vanor så lätt.

Annons