Så maximerar företag försäljningen efter pandemin

Adyen frågade 40 000 konsumenter och 10 000 handlare världen över om morgondagens handel. Rapportens tydligaste besked: koppla betalningar till resten av verksamheten, för nöjdare kunder och högre intäkter.

Pandemins initiala ekonomiska effekter slog hårt mot Sveriges handlare. 2021 innebar däremot en stark comeback för samma sektor och 2022 ser ut att bli ett ännu bättre år, av Adyens lokalt och internationellt insamlade data att döma. Prognoserna ser däremot olika ut för handlare beroende på hur man tar betalt och följaktligen använder sin betaldata.

I Sverige räknar 70% av handlare med en tillväxt om 20% eller mer under det kommande året. För handlare som kopplar ihop sina betalsystem online och offline - dvs över hela verksamheten - förväntar sig hela 81% att växa med 20% eller mer. Trots detta har endast en av fem svenska handlare sin betaldata uppkopplad till resten av verksamheten, vilket vittnar om ett stort hål bland svenska handlare som vill maximera sin tillväxt framgent. Om svenska handlare uppnår den tillväxt som förväntas - i genomsnitt 58% - skulle det innebära ett tillskott om 512 miljarder kronor till Sveriges ekonomi. Trenden är en fortsättning på den utveckling som sågs redan under 2021, där 85% av handlare som kunde erbjuda kunden att påbörja och avsluta samma köp såväl online som offline, jämfört med 66 % av handlare som inte erbjöd samma tjänst till konsumenter.

Ladda ner Adyens Retailbarometern här

  • Sverige ligger internationellt i framkant vad gäller digitalisering, men vi ser ett stort utrymme för förbättring vad gäller användandet av data. Idag är betaldata kanske den viktigaste resursen som en handlare sitter på. Det är data som per automatik genereras och därför enkelt och kostnadseffektivt kan förädlas till insikter som leder till högre intäkter, bättre kundupplevelser och affärsutveckling inom verksamheten, säger Tobias Lindh, VD Adyen.

Genom att koppla ihop de olika kanalerna inom verksamheten - vad som kallas unified commerce - kan betaldatan snabbt förädlas till insikter om vad, var, när och hur kunderna handlar. Detta kan i sin tur leda till värdefulla insikter om vilka produkter man bör investera mer i, hur ens kunder beter sig i olika säljkanaler och vilka betalmetoder samt marknader man bör allokera resurser till för att göra det mesta av den tillväxt som väntar runt hörnet.

  • De handlare som säkerställer att deras olika säljkanaler jobbar med - inte emot - varandra är de som ökar sin försäljning i högst tempo och skapar bäst relationer till sina kunder. Det är en investering som är enkel att motivera, svår att åsidosätta, fortsätter Tobias Lindh.

Ladda ner Adyens Retailbarometer för de senaste insikterna om konsumenternas beteenden och handlarens behov.