Så möter sportjätten coronakrisen: ”Inte aktuellt med varsel”

Här har det varit tuffast.

Både Stadium och Intersport har larmat om enormt tuffa tider. Även SGN Sport Sverige, där Team Sportia, Bike Nation, Sportringen och inköpsanslutna butiker ingår, vittnar om utmaningar. Men de verkar inte lika dramatiska. Värt att notera är att alla SGN Sports butiker är entrepenörsdrivna och lokalt ägda. Det finns således inget centralt ägarincitament för gruppen.

Vi finns med flertalet butiker i storstäderna likväl som i landets minsta samhällen. Det är en väldig geografisk spridning på vårt butiksnät och en spridning även sett till storleken på butikernas upptagningsområde, men det är vi och det är något som vi verkligen står för, då det är så Sverige ser ut. Just denna variation gör att det ter sig olika hur stor påverkan coronakrisen innebär. Mest ansträngt har storstad, köpcentrum och gränshandel varit, berättar Lars Palmgren, vd på SGN Sport Sverige, för Ehandel.

Annons

De siffror som vi kan läsa av visar att vi har en omsättningsnedgång på cirka 15 procent sedan coronakrisen var ett faktum. Denna tämligen blygsamma nedgång är snittet i landet för vår del. Vi har inte så många butiker i de stora köpcentrumen i landet utan de allra flesta har en egen entré och är väldigt lokala i sin framtoning. Just dessa två parametrar är värdefulla dessa dagar där allmänheten uppmanar till lokal handel och där är vi väldigt nära vår slutkund på merparten av våra orter, oavsett kedjetillhörighet. Därutöver tar cykel väldigt väl för sig och vi har en ökad omsättning, inte bara sett till året som helhet utan även nedbrutet de senaste veckorna. Många tar beslut om cykel nu och väljer bort kollektivkortet för att ta sig till arbetet.

Och någon uppsägningsvåg verkar i dagsläget inte vara i sikte, däremot tittar man som så många andra på de permitteringslösningar som erbjuds just nu.

Vi råder våra butiker att se över möjligheten till korttidspermittering, i syfte att hålla alla medarbetare kvar i sin anställning över tid. Möjligheten att förlägga schema över en fyramånadersperiod skapar lösningar för de flesta butiker. Ingen butik har hittills indikerat stängning av sin verksamhet till följd av coronakrisen, däremot har vi senaste veckan haft två butiksöppningar.

Centralt på kontoret är det inte aktuellt med ett varsel, korttidspermittering är däremot såklart på agendan för diskussion likt det är hos alla andra inom detaljhandeln, men inget som i dagsläget är beslutat. Det beror på kommande veckors utveckling och vilka beslut som kommer från regeringen.

"Väldigt mycket att göra"

På vissa håll har däremot butikerna varit tvungna att justera ned öppettider i enighet med köpcentrum. Men det finns även butiker som nu öppnar en timme tidigare, för att kunna säkerställa att riskgrupper får den service de behöver.

Medarbetarunderlaget och omfattningen av korttidspermittering avgör även hur öppettiderna är. Våra specialister inom cykel har väldigt mycket att göra med både försäljning och verkstad och där är det inga neddragningar av öppettider, säger Lars Palmgren.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!