Så mycket växer julhandeln i år – e-handeln stora vinnaren

"Försäljningstillväxten väntas tillfalla e-handelsaktörerna".

Trots osäker konjunktur verkar tillväxten i julhandeln vägra ge vika. Enligt HUI Reasearchs senaste prognos kommer nämligen försäljningstillväxten under december månad att landa på 3 procent. Det motsvarar en omsättning på nästan 80 miljarder kronor. En fortsatt stabil utveckling, alltså.

En av anledningarna som nämns bakom den förväntade ökningen är det faktum att Black Friday infaller sent, den 29 november, och därför också förväntas spilla över i december.

Annons

Handelns försäljning utvecklas stabilt tack vare minusränta, befolkningsökning och en konjunktur som ännu inte svalnat helt. Det ger goda förutsättningar för en god försäljningstillväxt i julhandeln, säger Jonas Arnberg, vd på HUI Research, i ett pressmeddelande.

HUI väntar sig även ett visst lyft även för sällanköpshandeln som hade ett kämpigt 2018 och landade på minustillväxt under årets sista månad. Mycket på grund av rekordförsäljning under Black Friday, men också på grund av oron kring bostadsmarknaden. Den senare har nu stabiliserats.

Man lyfter också fram att majoriteten av tillväxten fortsatt sker i e-handeln under julshoppingen.

Handelns tillväxt sker idag främst på nätet. Även försäljningstillväxten under julhandeln beräknas framförallt tillfalla e-handelsaktörerna, säger Jonas Arnberg.

Tillväxt i procent (prognos 2019):

Dagligvaruhandel: 3,5%
Sällansköpsvaruhandel: 2,5%
Total detaljhandel: 3,0%

Klädhandel: 1,0%
Möbelhandel: 3,0%
Elektronikhandel: 4,0%
Järn- och bygghandel: 2,5%
Sport- och fritidshandel: 2,0%
Källa: HUI Research

Annons
Annons