Så reklamsatsar e-handlarna i depptiderna – ”en bred mediemix”

"Varje investerad krona ska generera maximal effekt".

Det är tuffa ekonomiska tider. Så hur ska e-handlarna och logistikbolagen vässa sin marknadsföring i det rådande klimatet. Ehandel bestämde sig för att ta reda på den saken och ställde frågan till en rad e-handlare. Nedan kan du ta del av de svar som vi har fått in hittills.

Mika Messa, marknadschef, Foodora:

Hur jobbar ni med marknadsföring, ur ett effektivitetsperspektiv?

Annons

Vi använder alla möjliga och tillgängliga mätverktyg och mätsätt för att säkerställa våra marknadsinvesteringars effektivitet. Skulle säga att vi som grupp ligger i framkant, även här. Det är svårt att redogöra kortfattat, men överlag kan man säga att det är flera datapunkter som bidrar till analysen. Datapunkter som tar hänsyn till mer analoga aspekter likväl som digitala tracking-verktyg.

Vilka marknadsföringskanaler satsar ni främst på nu?

Överlag försöker vi vara så breda som möjligt i vår mediemix. Men givet det makroekonomiska läget så är det klart att vi måste satsa längre upp i tratten för att säkerställa vår nykundstillväxt på sikt. Så flertalet kanaler inom ATL och BTL, alltifrån traditionella räckviddsmedier till mer riktade insatser.

Jag upplever att det viktigaste vi som marknadsförare kan göra i en konjunkturförändring är att våga behålla balansen mellan kort och lång sikt. Inte tappa vikten av att jobba varumärke över tid.

Samtidigt som att det är viktigt att balansera kortsiktiga säljmål. Jag tror att den som vågar fokusera på kärnan av ens verksamhet och bidraget till konsumentens liv, vågar hålla i och vågar anspela på konsumenternas emotionella koppling och förtroende för varumärket kommer vinna på sikt.

Kommer ni att öka eller minska era marknadsföringsutgifter?

Vi kommer att fortsätta satsa stort på marknaden och anledningen är givetvis att vi tror på vår tjänst. Vi är här för att växa och bli ännu mer dominant inom vår sektor. För att fortsätta med det arbetet vi påbörjat för flera år sedan så krävs en investeringsvilja.

Annons

Karin Tränk, Press & PR Manager, Dustin:

Hur jobbar ni med marknadsföring, ur ett effektivitetsperspektiv?

Tack vare den kompetens som finns inom Dustin har vi möjlighet att löpande effektivisera och optimera våra aktiviteter baserat på realtidsdata från affären. Så med det i bakgrunden gör vi inga större justeringar ur ett effektivitetsperspektiv på kort sikt just nu. Däremot tittar vi alltid på hur vi ska investera och använda våra budgetar på rätt sätt.

Vilka marknadsföringskanaler satsar ni främst på nu?

De digitala kanalerna är alltid viktiga. Samtidigt samspelar alla kanaler på olika sätt så det är också viktigt för oss att mäta både hur de påverkar varandra och hur de stöttar våra övergripande mål.

Kommer ni att öka eller minska era marknadsföringsutgifter?

Vi ser ingen anledning att förändra vår marknadsföringsbudget i nuläget.

 Cagri Emre Korkmaz CMO, NA-KD:

Hur arbetar ni med marknadsföring, ur ett effektiviseringsperspektiv?

Vår övergripande marknadsstrategi är baserad på inkrementell värdeskapande och en minimering av kannibalisering i vår marknadsföring. För att åstadkomma detta, lägger vi stort fokus på att konvertera fler nya kunder med hjälp av att arbeta med nyckeltal så som 6 månaders förväntad livslängd vs. kostnader för konverteringen av kund.

Vilka marknadsföringskanaler fokuserar ni på just nu?

Vårt fokus ligger på samtliga delar av vår marketing funnel. Så som Google (både sök - och produkt annonser), Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Affiliates, Remarketing samt CRM - Vissa av dessa kanaler arbetar även med vårt CRM koncept på ett mer utövad och arrangerat sätt.

Kommer ni att öka eller minska era marknadsföringsutgifter?

Vi har minskat marknadsföringsutgifts-procenten i vår omsättning avsevärt, tack vare våra effektivitetsförbättringar och nya grepp. Det betyder inte nödvändigtvis att de absoluta beloppen som vi spenderar också kommer att minska. Vi kommer att justera och omjustera, i synk med utbudssidan av vår verksamhet. Så det kan verkligen gå åt båda hållen.

Rafael Pereira Araujo, chef för digital marknadsföring, Apoteket:

Hur jobbar ni med marknadsföring, ur ett effektivitetsperspektiv?

Vi fokuserar på det som ger bäst resultat, det vill säga säkerställa att varje investerad krona genererar maximal effekt. Istället för att sprida våra insatser i en fragmenterad aktivitetsplan, försöker vi fokusera på det som har störst potential att generera resultat. Vi är också flexibla och redo för förändringar, så vi kan anpassa oss snabbt om läget ändras.

Vilka marknadsföringskanaler satsar ni främst på nu?

Det är naturligt att digitala kanaler med hög kortsiktig effekt tenderar att få extra uppmärksamhet i dessa tider. Det är definitivt något vi fortsätter satsa på men i kombination med positioneringen av vårt varumärke i ett mer långsiktigt perspektiv.

Utöver det fokuserar vi på vår lojalitetsprogram som är en viktig kanal för oss. Egentligen handlar det om att hitta balansen givet det nya scenariot men fortsätta tänka både kort- och långsiktigt, flexibilitet är ett nyckelord, med möjlighet att kunna gasa och bromsa.

Kommer ni att öka eller minska era marknadsföringsutgifter?

Vi kommer ligga på liknade nivåer som föregående år.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!