Så ska nya byråjätten hjälpa e-handlare: ”Svårt sticka ut”

En stor byrågrupp tar form. Och e-handlarna är viktiga kunder.

Det rör på sig i byråvärlden, vilket kan intressera e-handlare som behöver hjälp med SEO, alltså sökoptimering, och SEM, en förkortning för sökmotor-marknadsföring.

Varför? Jo, för att nå igenom bruset

Annons

Den digitala byrågruppen Äleven växer nu ordentligt genom förvärv av Stockholmsbyråerna Seventy Agency och Pointseven, samt Halmstadsbaserade Våning 18, ett konsultbolag inom SEO & SEM.

Tillsammans med tidigare förvärven Humblestorm och Human Performance har Äleven nu närmare 150 anställda och en omsättning på cirka 250 miljoner kronor.

Målet är att bygga en internationell bolagsgrupp som hjälper kunderna i deras digitala transformation. Siktet är inställt på att växa snabbt i Sverige och Norden, men på sikt blickar man även ut mot den europeiska marknaden.

Ehandel frågade Denny Sacipovic, vd för Våning 18 hur de, genom en större byrågrupp, kan hjälpa e-handlare bättre.

Äleven är en bolagsgrupp som genom sina bolag hjälper företag med sin digitalisering, inte minst e-handlare. Att som e-handlare sticka ut i bruset är idag svårare än någonsin.

Som e-handlare ska du ta plats i sökresultaten på Google, driva lönsamma kampanjer via traditionella sociala medier som Facebook och Instagram, samtidigt som du ska lära dig att hantera nya medier som exempelvis Tiktok, säger Denny Sacipovic till Ehandel.

Allt detta samtidigt som din plattform och dess olika integrationer ska hänga med i utvecklingen. Äleven kommer att kunna hjälpa bland annat e-handlare att klara av merparten av dessa utmaningar, hävdar han.

Hur kommer det här att gynna e-handlare?

Annons

I takt med att e handeln har ökat kraftigt under många år och fortsätter göra det, så har konkurrensen såklart ökat.

Du bör löpande se över din e handelsplattform och dess funktionalitet. För att nämna några av utmaningarna. Genom de bolag som ingår i Äleven kommer man kunna ta hjälp av bolag som var och ett har specialiserat sig på ett eller flera av dessa områden.

Kommer byrågruppen ha ett särskilt e-handelsfokus?

Äleven har inget uttalat fokus kring enbart e-handel. Gruppen som helhet kommer ha fokus på att hjälpa alla typer av företag i sin digitala transformation. Däremot kommer en del av de bolag som ingår i Äleven ha en tydlig målgrupp bland just e-handlare.

Han tillägger att e-handlares synbarhet på sökmotorer många gånger blir avgörande för deras verksamhet.

Därför blir det naturligt för oss på Våning 18 att fokusera lite extra på just detta kundsegment, genom att specialisera oss på exempelvis SEO.

Annons