Så skalar marknadsplatserna upp smärtfritt

Idag pratar många om att vi lever i en digital plattformsekonomi. Världens största bolag har idag digitala affärsmodeller. Men hur skalar man upp den populära affärsmodellen på bästa sätt?

De globala techjättarna är inte de enda som vunnit på internets framfart. Potentialen och entreprenörskapet hos individuella konsumenter och kreatörer har frigjorts och trösklarna har aldrig varit lägre för att skapa en egen verksamhet vars produkter och tjänster världen enkelt kan ta del av.

Det segment av plattformsekonomin som enskilt bidragit mest till att vem som helst kan tjäna pengar på sina produkter och tjänster är marknadsplatser. Bara Apples App Store har 30 miljoner registrerade användare (kodare) som erbjuder tjänster till över 1 miljard slutkunder. Men med nya affärsmodeller och retailtrender kommer också nya utmaningar som kan sänka ens verksamhet - eller innebära klivet till nästa nivå.

En bra plattform avbryter inte transaktion - eller interaktion

Marknadsplatsen är till för att föra samman handlare och köpare, När användare loggar in på en marknadsplats är det oundvikligt att se logotypen för företaget. Bortom detta första steg ska användaren på en marknadsplats helst inte behöva interagera med varumärket mer än nödvändigt. Upplevelsen är helt enkelt så smidig som möjligt om plattformens ägare syns så lite som möjligt. Hur ser man till att plattformen hålls i bakgrunden? Genom att interaktionen mellan handlare och konsument sköts så smidigt som möjligt. Plattformens mest centrala funktion - efter att man fört samman handlare och konsument - är att säkerställa att en betalning genomförs smärtfritt. Detta kan vara lättare sagt än gjort för en plattform med många handlare och därför gör man bäst i att ha kontroll över infrastrukturen för betalningarna genom en enskild plattform.

  • Om du har flera hundra handlare på en och samma plattform kan det bli en mardröm att krishantera om en betalning har gått snett någonstans i värdekedjan. Eller om en kund fått en felaktig produkt och inte upplever att de kan få sina pengar tillbaka.  Lägger du dessutom till kurirer som levererar produkter eller tjänster fysiskt blir fallgroparna fler och djupare. Vi samlar alla marknadsplatsens betalningar på en plattform för att kunna skydda marknadsplats, handlare och konsument. Det räcker med att en aktör är missnöjd för att hela verksamheten ska falla, säger Tobias Lindh, VD, Adyen Norden & Baltikum.

Bli expert på plattformarnas möjligheter med betalningar här

Nätverkseffekten - många kunder, många risker

Från sociala medier, till andrahandsmarknader och matleveranser. I takt med att ens plattform växer, ökar också chansen för bedragare som vill utnyttja slutkunder på plattformen. Som ägare av plattformen måste man proaktivt förebygga detta genom att följa regulatoriska ramverk på sin lokala marknad, men också initiera KYC-lösningar för att säkerställa att alla parter använder plattformen av rätt skäl. Det räcker med att en oseriös aktör får utrymme på plattformen för att förtroendet ska urholkas.

I takt med att en marknadsplats expanderar till nya marknader kommer företaget behöva anpassa sig till nya och ständigt föränderliga regelverk för att expandera smärtfritt.

  • Den stora fördelen med marknadsplatser är att modellen är skalbar, men ingen marknad är sig lik i sina regelverk. För att säkerställa en hållbar och förhoppningsvis lönsam expansion måste regelefterlevnaden komma först, fortsätter Tobias Lindh.

Bli expert på plattformarnas möjligheter med betalningar här.