Sågningen efter nya beskedet: ”Besvärande”

"Vad var det vi sa".

Det var inte beskedet regeringen ville ha. I slutet på förra veckan släppte Kemikalieinspektionen och Skatteverket sin utvärdering av kemikalieskatten på elektronik och berättade man inte kunnat påvisa att skatten haft några positiva miljöeffekter.

Svensk Handel, som länge varit en stridbar motståndare till skatten, var inte förvånade över resultatet.

Annons

Det är lockande att säga "vad var det vi sa". Det börjar bli politiskt besvärande med gröna skatter som visar sig varken vara gröna eller särskilt effektiva. Det är bra att man gör den här konsekvensanalysen, men den borde ha gjorts redan innan. Det leder också osökt tankarna till den process vi är i nu med att hantera regeringens sko- och klädskatt, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, till Ehandel.

Han låter märkbart irriterad och inte undra på det. Svensk Handel har vid flera tillfällen opponerat sig mot kemikalieskatten och sliter nu alltså även med att försöka bekämpa sko- och klädskatten, som fått svidande kritik från flera tunga instanser.

Det finns en röd tråd där vi klär skatter i grön kostym, där man riskerar att vilseleda medborgare som vill göra det man tror är miljömässigt bra. Sen visar det sig att det inte är det. Nu måste man börja förstå att globala utmaningar kräver globala lösningar. Det är precis sånt här EU-medlemskapet är till för. Och vi behöver få in den här typen av frågor när vi förhandlar handelsavtal med viktiga länder, så att samma spelregler gäller för alla, säger Mats Hedenström.

Man kan ju nästan dagligen läsa om vad som kommer att hända när Amazon etablerar sig i Sverige. Jag tror att de svenska aktörerna kommer att klara sig bra, bara spelreglerna är rätt. Vi kan inte ha en regering som springer runt och är smickrade av att ett stort globalt företag vill etablera sig här och erbjuder dem subventioner.

"Ska avvecklas"

Svensk Handel menar att den svenska kemikalieskatten på elektronik driver konsumenterna att beställa från utlandet snarare än skapar någon faktisk miljönytta. Och Kemikalieinspektionen kunde i sin utvärdering konstatera att förändringsarbetet redan dragit igång och kommit långt i flera branscher, inte minst i IT-branschen, innan kemikalieskatten på elektronik kommit på plats.

Man måste vara ärlig från politiskt håll med vad man vill uppnå. Är det en miljöeffekt, eller en folkhälsoeffekt. Är man ute efter att få mer pengar till statskassan, eller att minska konsumtion. Eller är det så illa att vi har för många jobb i Sverige att man vill fördela ut dem till andra länder. För det är det man gör här, man driver jobb ur landet.

Kemikalieinspektionen och Skatteverket ska nu lämna eventuella förslag på förändringar av skatten senast den 1 mars. Därefter beslutas vad som sker med den framgent.

Vi tycker att skatten ska avvecklas och läggas där det hör hemma, i det runda arkivet. Det kommer att krävas en mängd åtgärder för att förbättra miljöarbetet, det råder ingen tvekan om det. Men klimat- och miljöfrågorna känner inga nationsgränser. Men måste jobba tillsammans globalt. För när man börjar snedvrida konkurrensen så går möjligheten förlorad för Sverige att agera som ett föregångsland. Och jag har inga problem med att Sverige går före, så länge man har försäkrat sig om att andra följer efter.

Annons

LÄS ÄVEN: Tufft slag mot kemikalieskatten: ”Kan inte se några nedgångar”

Annons