Fälls: Sålde ”gratis” glasögon – krävde bidrag från kunden

"Man behöver läsa för att förstå".

Nu har Smarteyes fällts av Reklamombudsmannen. Företaget publicerade en annons på sin sajt gällande ”gratis glasögon för barn”, men efter att en privatperson läst sig igenom all text och information identifierade personen ett problem.

Reklamen är vilseledande eftersom glasögonen inte är gratis då man endast får 1500 kronor i rabatt. Dessutom behöver man läsa nästan hela den texten för att förstå att det bara är dessa 1500 kro­norna som ges i bidrag och inte ett par glasögon, skriver personen i sin anmälan till RO.

Annons

I den anmälda reklamen står det "Gratis glasögon för barn. Gäller barn och unga under 20 år. Barnglasögon & ungdoms­glas­ögon”. Därefter följer fyra paragrafer med information samt en förklaring på hur man går tillväga för att ta del av erbjudandet.

Den första och andra paragrafen målar upp en bild av hur Smarteyes har jobbat med sitt initiativ, att förse barn med synfel med gratis glasögon, sedan 2012. Företaget berättar varför initiativet kom till, hur det har förändrats under åren och hur många par barnglasögon Smarteyes har gett bort.

I de två nästkommande paragraferna lockar företaget till deltagande.

När företaget sedan förklarar hur man nyttjar erbjudandet framgår det att erbjudandet, "gratis glasögon för barn", endast avser barnglasögon som kostar upp till 1500 kronor.

Välj bland hundratals bågar som finns i butik. Max ett par glasögon per år och person, ett år mellan varje beställningstillfälle. Om man redan nyttjat glasögonbidraget betalar man 800 kronor för glasögonen (upp till ett värde av 1500 kr).

Det här ingår: båge och enkelslipade glas till ett sammanlagt värde av upp till 1500 kr. Progressiva glas och båge till ett sammanlagt värde av upp till 4000 kr ingår för barn i åldern 0–7 med recept för progressiva glas, samt för 0–19 åringar i landsting med ett bidrag om 1600 kr för progressiva glas, står det bland annat i annonsen.

Smarteyes svarar att de inte anser att marknadsföringen och uttrycket ”gratis glasögon till barn” är vilseledande, eftersom det är möjligt att få kompletta glasögon för 1500 kronor hos företaget. Men val av båge och glas påverkar givetvis priset.

Det finns idag ett landstingsbidrag för glasögon till barn, som i de flesta landsting är på 800 kronor. Många gånger täcker detta bidrag inte hela kostnaden för ett par glasögon, och annonsören har därför valt att stå för mellanskillnaden upp till ett värde av 1500 kronor. Denna summa (1500 kronor) räcker för ett par glasögon, under förutsättning att man inte väljer de dyraste bågarna i kombination med det dyraste glaset, skriver Smarteyes.

Annons

När Reklamombudsmannen skulle bedöma fallet fann man två olika problem med annonsen. RO prövade om reklamen är vilseledande mot bakgrund av erbjudandets begränsning i värde samt om reklamen innehåller en vilseledande användning av termen ”gratis”.

I frågan om reklamen är vilseledande konstaterade Reklamombudsmannen att annonsören har visat att man till­handa­håller ett stort utbud av glasögon som omfattas av det aktuella erbjud­andet. Att man kan välja dyrare bågar eller glas som då överstiger 1500 kron­or, och därmed inte omfa­ttas av erbjud­andet, ändrar inte RO:s bedömning. I det avseendet strider därför annonsen inte mot ICC:s regler.

Men när det kommer till vilseledande användning av termen ”gratis” väljer RO att fälla företaget.

En genomsnittskonsument uppfattar, enligt nämnden, sannolikt reklamen som att erbjudandet innefattar gratis glasögon till barn och ungdomar i åldern 0–19 år med synfel. Frågan är om annonsörens erbjudande om gratis glasögon helt saknar krav på motprestation från konsumenten. En förutsättning för att kunna utnyttja gratis­erbjudandet är att konsumenten delbetalar glasögonen med sitt glasögonbidrag som denne har rätt till enligt lagen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga.

Nämnden finner mot denna bakgrund att glasögonbidraget är att betrakta som en motprestation. Reklamen innehåller därför en vilseledande användning av ordet ”gratis” och strider därmed mot artiklarna 5 och 10 i ICC:s regler i detta avseende.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!