Sänkta kortavgifter ger mer kontanter enligt banker

Svensk Handel och EU är ute efter att sänka kortavgifterna. I ett första steg skall kortavgifterna för köp över landgränser minskas. Svensk Handel hoppas dock på att även sänka de inhemska avgifterna.

Di rapporterar idag hur bankerna rasar mot de sänkta avgifterna. Inte oväntat så ställer sig Bankföreningen kritisk till EU-förslaget.

Annons

- Vi tror att förslaget, om det går igenom, skulle öka mängden kontanter och på sikt vara negativt för affärer och kunder, säger Leif Trogen, chef för avdelningen för finansiell infrastruktur på Bankföreningen, till Di.

Leif tror även att ett tak på avgifter mellan bankerna kan hämma de investeringar som görs för att minska andelen kontanter.

EU-förslaget som ligger på bordet vill sätta ett tak på mellan 0,2-0,3 procents avgift på köpeskillingen. Det ska också bli lättare att få återbetalning vid en tvist.

Källa: Di

Relaterade nyheter:
Tak på kortavgifter välkomnas av Svensk Handel

Annons